Kolik dostanou některé kluby?
TJ Tatran Rakovník 710 000 Kč
SK Rakovník 550 000 Kč
HC 1972 Rakovník 410 000 Kč
TJ HC Rakovník 410 000 Kč
VK Rakovník 230 000 Kč
HVS Rakovník 140 000 Kč
TJ Lokomotiva Rakovník oddíl atletiky 20 000 Kč
TJ Lokomotiva Rakovník oddíl cyklistiky 10 000 Kč (pořádání LOKO MTB Cup 2015)
Městská knihovna Rakovník 200 000 Kč (pořádání Rak. cyklování 2015)

Zdroj: MěÚ Rakovník
* Pokud není uvedeno jinak, jedná se o částku přidělenou Městem Rakovník na podporu činnosti klubu či oddílu v roce 2015.

Na jakýsi nepoměr mezi financováním fotbalu a ostatními sporty upozornil Ivo Trešl (Město pro vás). Ten navrhl, aby se peníze přerozdělovaly například podle počtu dětí v klubu, jejich úspěchy a také reprezentací města.

„Například v Rakovníku je dobře fungující oddíl atletiky, příspěvek je však v řádu desetin toho, co třeba dostává Tatran Rakovník (ten dostal 710 tisíc korun, pozn. red.). Není na čase zohlednit počet dětí nějakou paušální částkou? Podpořit by se měla mládež, sportování dospělých, na to by si měli dospělí najít sponzora," řekl Ivo Trešl.

S myšlenkou pozměnit pravidla při rozdělování sportovních grantů souhlasí také vedení radnice.

„Nikdy nebudou všichni spokojeni," uvedl starosta města Rakovník Pavel Jenšovský (ČSSD) a ještě podotkl: „Souhlasím s tím, že se budeme muset zamyslet nad tím, co je velký a malý sport."

Starosta tak reagoval na podněty ze strany některých zastupitelů, kteří poukazovali na to, že některé kluby si ještě musí zajišťovat svá sportoviště, zatímco rakovnické fotbalové areály a i třeba zimní stadion, jak podotkl zastupitel Luděk Štíbr (ODS), provozuje město.

„I to by mělo být jedním z kritérií," poznamenal zastupitel Luděk Štíbr. Ten pak zmínil jako příklad Volejbalový klub Rakovník. Ten si totiž musí v zimním období pronajímat tělocvičnu, jelikož se jedná tak trochu i o zimní sport.

„Měli bychom ale spíše jednat o navýšení částky na sportování dětí," dodal ještě Luděk Štíbr.

Místostarosta Miroslav Samaš (ANO) pak sdělil, že už ohledně možné změny mluvil s vedoucí odboru školství Marií Polcarovou.

„Uvažovali jsme, že by se peníze rozdělovaly dvoukolově, zbylé peníze by se daly použít jako rezerva. Budeme se snažit, aby peníze dostaly i sporty, které nejsou pro Rakovník tolik stěžejní," sdělil místostarosta Miroslav Samaš. Ten zároveň vysvětlil, proč by měly být sportovní granty rozdělovány dvoukolově. Podle něho je to především i z toho důvodu, aby na peníze dosáhly třeba i nově vzniklé kluby. „V Rakovníku třeba vznikne nový sportovní klub v březnu, ovšem už nestihne požádat, proto by se daly čerpat další peníze," nechal se slyšet Miroslav Samaš.

Takovéto řešení by podle Jana Šváchy (Společně pro Rakovník) nebylo správné.

„Dvoukolově to není šťastné. Máte možnost udělat rozpočtovou změnu. Tím, že to slíbíte, řada klubů bude žádat v průběhu roku. Kluby navíc nedonutíte plánovat," reagoval na možnou změnu v přidělování sportovních grantů Jan Švácha.