Za vítěznými třeťáky ze ZŠ Pchery a stříbrem rozděleným mezi kolektiv žáků 4. a 5. třídy ze ZŠ Hostouň a Jana Nováka, žáka 3. třídy ZŠ Pchery se na bronzový stupínek postavili čtvrťáci ze Základní školy a Mateřské školy speciální v Rakovníku. „V letošní soutěži děti měly za úkol vytvořit dva obrázky, které představují jejich město či obec dnes a jak by mělo podle nich vypadat v blízké budoucnosti. Obrázky měly děti doplnit krátkým příběhem ve formě vyprávění, kterým nechaly promluvit město či obec. Tento příběh nám má všem připomenout, jak se k městu, obci chováme a jak je důležité, abychom je respektovali a pečovali o něj,“ vysvětluje ing. Bohdan Soukup, generální ředitel Středočeských vodáren.

Bylo to náročné
„Soutěž byla v letošním roce v porovnání s předchozími ročníky hodně náročná, ale musím přiznat, že se děti velmi dobře s obtížností vyrovnaly. Nejvíce je to vidět na výtvarném zpracování obrázků. Příběhy, které měly vymyslet, ukázaly, že ví o problému mezi člověkem a městem, obcí, ve kterém žijí. Velmi dobře si uvědomují, že jak my se budete chovat k našemu městu či obci, tak bude fungovat. Ve svém věku děti již ví, co je dobré nebo špatné pro jejich město, obce, ukázaly nám dospělým, že vnímají jakékoliv změny ve svém bydlišti a nejsou k nim lhostejní. A to je dobře. Na jejich pracech je vidět, že se jim tato soutěž moc líbila,“ dodal ještě Bohdan Soukup.

Medailisté
„Rádi jsme se zúčastnili soutěže, která naše děti opravdu zaujala a mohly v ní rozvinout svůj tvůrčí talent. Je málo soutěží, kde mohou spolu soupeřit děti z běžných škol a naše děti ze základní školy praktické a mít stejné podmínky a rovnou příležitost k umístění. Zároveň musím ocenit a pochválit pracovní sešity, které jsme k soutěži dostali, a které jsme využili nejen pro soutěž, ale i pro běžnou výuku,“ sdělila Mgr. Karla Pikrtová, koordinátorka soutěže na ZŠ a MŠ speciální Rakovník.

„Během každého školního roku se snažíme děti vést k ochraně životního prostředí, třídíme odpad, besedujeme s dětmi o ochraně zvířat, rostlin, šetříme energií a vodou. Díky takovéto soutěži si děti uvědomují, že je třeba chránit životní prostředí nejen „za branami města“, ale přímo v něm samém, že naše životní prostředí je důležité všude. Třeba na náměstí. Co je však velmi milé a co oceňujeme, že na vyhodnocení jsou pozvány všechny děti, které se soutěže zúčastnily. Je to od pořadatele krásné poděkování soutěžícím dětem. Doufám, že příští ročník bude opět bez rozdílu pro všechny děti, abychom opět mohli do soutěže vstoupit,“ upřesnila Karla Pikrtová

Svůj zájem soutěžit v mezinárodní soutěži „Města kolem světa“ potvrdilo celkem 3524 dětí ze 187 tříd z různých míst České republiky.
Vítěz regionálního kola postupuje do národního kola, které se uskuteční 10. dubna v Praze. Města a příběhy nejúspěšnějších tříd z každé země budou u příležitosti Týdne udržitelného rozvoje v prvním červnovém týdnu vyhodnoceny a vystaveny v sídle UNESCO v Paříži. Odměnou pro zástupce vítězné třídy je pobyt právě ve městě nad Sénou.