„Jsem moc rád, že jsem mohl našim vynikajícím studentům tuto výjimečnou akci nabídnout. Velmi mě potěšilo, že studenti pozvání k účasti s nadšením přijali a že se rozhodli pro další vzdělávání a poznávání hlubších krás toho fascinujícího vědního oboru – chemie,“ uvedl Březina.

Cílem semináře bylo ukázat středoškolákům, že chemie jako technická věda je důležitou součástí studia na mnoha fakultách ČVUT v Praze. Proto se také na celé akci podílely Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Fakulta stavební a Fakulta elektrotechnická.

Vlastní program zahájili v atriu budovy FJFI na Starém Městě prorektor ČVUT a děkan FJFI, kteří všem popřáli mnoho nových zajímavých zážitků. Každý účastník na začátku obdržel tašku s různými propagačními předměty.

Dopoledne byly pro účastníky připraveny odborné přednášky na zajímavá témata: Nahradí plně moderní analytické metody klasické metody? Jak biodostupnost chemických látek ovlivňuje ekotoxicitu (nejen) stavebních materiálů? Radiofarmaceutická chemie, využití chemie v rámci korozního inženýrství, želatina, jak ji neznáte.

Po přestávce na oběd se studenti i pedagogové odebrali na laboratorní cvičení do dobře vybavených laboratoří uvedených fakult.

„Celý program bych zhodnotil jako velmi pěkný a zdařilý a perfektně organizačně zvládnutý. Každý si odnesl kromě úžasných zážitků a nových informací také certifikát o absolvování. Na semináři ostatně zaznělo i důležité memento, že bez chemie to nepůjde!“ uzavřel Březina.