Z rakovnického Gymnázia Zikmunda Wintra se této bezplatné vzdělávací akce, akreditované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, zúčastnili v doprovodu svého vyučujícího chemie Kamila Březiny 4 studenti se zájmem o chemii z maturitní třídy O8 – Jonáš Doleček, Matyáš Maňur, David Jedlička a Tomáš Krieger. 

Kamil Březina k tomu dodal: „Jsem moc rád, že jsem mohl našim studentům tuto výjimečnou a prestižní akci s dlouholetou tradicí nabídnout. Velmi mě potěšilo, že chlapci tuto nabídku s nadšením přijali a věnovali 3 dny prázdnin svému dalšímu vzdělávání a poznávání hlubších krás fascinujícího vědního oboru – chemie.“

Celý program Letní školy zahájil v Ballingově sále Národní technické knihovny v Praze rektor VŠCHT Praha Karel Melzoch, který všem popřál mnoho zajímavých zážitků a příjemný třídenní pobyt v hlavním městě. Každý účastník na začátku obdržel tašku s různými propagačními předměty, učitelé pak navíc ještě nová skripta z dílny autorů VŠCHT Praha.

Úvodní přednášku měla bývalá předsedkyně Akademie věd ČR Helena Illnerová na velmi zajímavé téma Časový systém živočichů a člověka. Po ukončení pracovní části prvního dne se uskutečnil společenský večer všech aktérů Letní školy, tradiční raut, na němž byly dále udržovány přátelské kontakty mezi VŠCHT a GZWR, které jsou od podzimu 2015 partnerskými školami. Celé setkání probíhalo v příjemné neformální atmosféře. Studenti měli zajištěno ubytování na vysokoškolských kolejích na Jižním Městě.

Pro pedagogy byly připraveny celkem tři půldny odborných přednášek s nejnovějšími vědeckými informacemi z různých oborů chemie, využitelnými ve středoškolské učitelské praxi. Studenti v tu dobu absolvovali 3 bloky laboratorních prací ve špičkově vybavených laboratořích VŠCHT.

Měli možnost zhlédnout nebo si i vyzkoušet velice zajímavé úlohy, jako například analýza látek v životním prostředí, ionexy, rychlé posouzení autenticity potravin, jak se mění mléko při homogenizaci a pasteraci, izolace DNA z ovoce a bakterií, falšování lihovin, pivní styly a senzorické hodnocení piva, imunochemická detekce anabolického steroidu, příprava Paralelu, analýza vody, charakterizace archeologických vzorků pomocí 3D skeneru, příprava kosmetických krémů a emulzí, měření teploty termokamerou, detekce methanolu v alkoholických nápojích, chemická robotika, analýza paliv nebo výroba kondomů.

Jedno odpoledne naopak pedagogové navštívili laboratoře a studenti vyslechli odborné přednášky na zajímavá témata: emise výfukových plynů motorových vozidel, jak se dnes falšují potraviny, nové syntetické drogy a jejich podzemní vývoj.

Program zakončil třetí den prorektor pro pedagogiku VŠCHT Praha prof. Zdeněk Bělohlav, který poděkoval všem účastníkům Letní školy a popřál úspěšný nový školní rok a pevné nervy.

Kamil Březina k celé akci uvedl: „Chtěl bych poděkovat všem čtyřem studentům našeho gymnázia za účast a reprezentaci na Letní škole VŠCHT v Praze i za to, že věnovali část svých prázdnin místo oddechu rozšiřování svých obzorů ve strhující vědě budoucnosti – chemii. Paní ředitelka již všem přislíbila pochvalu. Studenti hodnotili program velmi pozitivně a označili jako přínosný pro svá následující studia. Je úžasné, že se nám na GZWR dlouhodobě daří utvářet a rozvíjet zájem o chemii u studentů nižšího i vyššího stupně. Přáním do budoucna určitě zůstává, aby se Letních škol na VŠCHT Praha v příštích letech rádi účastnili další studenti našeho gymnázia, kteří v chemii najdou radost a zalíbení.“

Na závěr dodejme, že Kamil Březina nadále nesedí se složenýma rukama. „V novém školním roce plánuji uspořádat pro naše studenty 2 až 3 vědecké chemické konference ve spolupráci s VŠCHT na potravinářské, environmentální a toxikologické téma, koncem října budou moci vybraní chemici vyjet se mnou na dvoudenní odborné soustředění Cesta do hlubin studia chemie na Přírodovědecké fakultě UK, jejíž je naše gymnázium fakultní školou.“

Studenti rakovnického gymnázia se tedy v nadcházejícím školním roce určitě mají v oblasti chemie nač těšit.