Některé sběrné dvory v Česku už nepřijímají od lidí elektroniku značky Samsung. Společnost Asekol tento krok vysvětlila tím, že s korejským výrobcem elektroniky nemá uzavřenu smlouvu. Získala ji konkurenční firma Rema systém, která ovšem zase není dohodnuta s většinou sběrných dvorů.

Podle mluvčí společnosti Rema Pavlíny Svobodové bude firma případné problémy řešit. „Pokud se občané dostanou do komplikací v oblasti zpětného odběru vysloužilých elektrozařízení, jsme plně připraveni zajistit zpětný odběr, a to v každé ze šesti definovaných skupin elektrozařízení a bez zbytečného odkladu,“ připomněla Svobodová.

Sběrného dvora v Rakovníku se tento problém netýká. „Byli jsme ujištěni firmou Marius Pedersen, že bude i nadále od občanů odebírat elektroniku všech značek,“ uvedla Hradilová.