Ačkoliv někteří členové sociální demokracie tento postup v minulém volebním období, kdy byla ČSSD v opozici, kritizovali, nově zvolený starosta Rakovníka Pavel Jenšovský (ČSSD) považuje schválení rozpočtového provizoria jako dobré řešení a žádné změny v tomto radnice tak nechystá.

„Tím, že schválíme rozpočtové provizorium, vyhneme se schvalování velkého množství rozpočtových opatření, která v průběhu roku rozpočet upravují," vysvětlil starosta Pavel Jenšovský. Definitivní rozpočet pak přední představitelé města schválí nejpozději do března. Počátkem příštího roku bude totiž už známa většina velkých investic pro rok 2015.

Město Rakovník bude i v příštím roce hospodařit s rozpočtem zhruba tři sta milionů korun, stejně jako v letošním roce. Vedení rakovnické radnice nepočítá s omezováním příspěvků pro sportovní kluby či kulturní spolky. Město uvolní podle starosty Jenšovského zhruba stejný obnos peněz jako v minulém roce. „Chceme, aby výše grantů zůstala zhruba na stejné úrovni jako v minulých letech," řekl starosta Pavel Jenšovský a vrátil se ještě k rozpočtovému provizoriu: „Pokud město bude mít rozpočtové provizorium a rozpočet schválíme až v březnu, bude třeba mnohem méně do schváleného rozpočtu zasahovat a dělat různá rozpočtová opatření."

Investice

V příštím roce chce vedení města pokračovat v opravách a revitalizaci sídlišť, ale také dojde na opravu Luženské ulice, která supluje zčásti obchvat v Rakovníku. Starosta Rakovníka Pavel Jenšovský pak ještě připomněl, že se rýsuje také možnost opravy zimního stadionu v Rakovníku. První etapa opravy stadionu by měla stát zhruba dvacet milionů korun a město Rakovník, v případě že se podaří dotaci získat, by se mělo spolupodílet několika miliony korun. „Větší část měla pokrýt dotace z programu ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. O jejím přidělení se však bude rozhodovat na konci letošního roku," doplnil informace Pavel Jenšovský. Celková rekonstrukce zimního stadionu, která je rozdělena do několika etap, by tak měla stát devadesát milionů korun.

Kromě toho budou muset rakovničtí zastupitelé rozhodnout, co bude dále s plaveckým bazénem. Konečné rozhodnutí by podle starosty města mělo padnout nejpozději na jaře. To už bude mít radnice k dispozici studie týkající se možností rekonstrukce bazénu. Zastupitelé tak budou rozhodovat také o rozsahu rekonstrukce bazénu, tedy jestli dojde k jeho rozšíření o nějaké prvky a bude složit jako aquapark, a nebo si ponechá svůj sportovní charakter.

„I minimální varianta opravy bazénu bude podle odhadů stát zhruba devadesát milionů korun, ta dražší pak i stovky milionů korun," informoval Pavel Jenšovský s tím, že oprava bazénu by měla začít nejpozději do června 2016, a to kvůli velmi špatnému stavu budovy.

Jen dodejme, že vnitřní plavecký bazén byl od konce června až do listopadu uzavřen kvůli chátrající střeše, kdy se z betonových nosníků odlamovaly kusy betonu a hrozilo nebezpečí propadu až do prostor plaveckého bazénu a s tím spojená vážná zranění návštěvníků. Provizorní oprava spočívala v zajištění střechy, tedy aby nedocházelo k dalšímu odlamování betonu, ale také musely být zajištěny bazénové vany.

„Podle firmy by mělo provizorní zajištění střechy a bazénových van vydržet minimálně rok," reagovala na dotaz Rakovnického deníku Alida Štulajterová, mluvčí rakovnické radnice. Zároveň ale podotkla, že stav bazénu bude v pravidelných měsíčních intervalech sledovat statik. „Ten by v nutném případě rozhodl znovu o uzavření bazénu," dodala mluvčí radnice Alida Štulajterová.