Přínos to bude mít především pro studenty. Mají možnost skládat počítačové zkoušky a získávat mezinárodně platné certifikáty v rámci počítačové gramotnosti. Jsou to široce uznávané zkoušky, které jim mohou výrazně pomoci v kariéře, například při hledání zaměstnání v zahraničních firmách. „Tuto možnost nabídneme i ostatním školám, i jako rekvalifikační kurzy v rámci úřadu práce. Nejlepší podmínky budou mít naši studenti. Zkoušky budou moci skládat pouze za režijní ceny," vysvětloval ředitel školy Jan Jirátko.

Testy škola spouští od podzimu letošního roku. „Uvažovali jsme také o tom, že pro studenty nepočítačových oborů výhledově otevřeme kurzy pro přípravu k těmto testům. Test je náročný. Pokud se někdo vyloženě nezabývá počítači, tak je nutné se na něj připravit," vysvětloval Jan Jirátko. Kdo chce získat mezinárodní certifikát, musí absolvovat čtyři testy podle mezinárodních pravidel. Certifikáty jsou rozděleny na různé typy, ke kterým lze další přidávat. Testy se skládají například z Wordu, Excelu, počítačové komunikace, databází, takzvaného compiutingu, z počítačové logiky, počítačové bezpečnosti. Jednotlivé moduly neustále přibývají. Každý, kdo je skládá, má takzvaný index, kam se další zkoušky zapisují.

Výhledově by se mohly zkoušky skládat jako praktické maturitní zkoušky. Ale to je zatím jen úvaha.

Získat certifikát byla pro školu dlouhodobá záležitost. Začalo to zhruba před dvěma lety. Několik učitelů, kteří budou testy hodnotit, muselo splnit určitý počet hodin školení s obdobnými závěrečnými testy, jako skládají uchazeči o akreditaci, ale v o hodně kratším limitu s přísnějším hodnocením. „Pedagogové této školy, kteří se do konceptu ECDL zapojili, dosáhli v rámci své odborné přípravy naprosto mimořádných výsledků," dodala profesorka Olga Štěpánková, předsedkyně České společnosti pro kybernetiku a informatiku, která je garantem kvality konceptu ECDL pro ČR.

Certifikována musela být i učebna, aby vyhovovala mezinárodním standardům.