„Je zpracován projekt na přestavbu objektu, kde dosud sídlilo infocentrum a kanceláře knihovny včetně dětského oddělení. Někdy na podzim by měla být vypsána soutěž a ještě v průběhu podzimu se má začít stavět. Stavba potrvá nejspíš do jara příštího roku,“ řekl o plánech města starosta Luděk Štíbr. Právě on nadcházející změny nazval trefně akcí kulový blesk, podle názvu české komedie o směně dvanácti bytů v Praze.

Další plánovaná rekonstrukce v historické budově rakovnické radnice by měla začít souběžně. „Chodbička směrem ke kanceláři starosty by se měla zúžit a prostory v přízemí i v prvním patře by měly dosáhnout historického vzhledu odpovídajícího významu budovy. Předtím se to lepilo různě podle potřeby,“ připomněl rakovnický starosta.

Nové podlahy, příčky i rozvody

V přízemí ve Wintrově síni bude nahrazena stávající dřevěná mezistěna zděnou omítanou příčkou, nové budou rozvody a podlahy v prostoru vstupní haly, přilehlých chodbách i v patře. Tam budou také nahrazeny zděné příčky s luxferami za sádrokartonové.

Prostor před vstupem do kanceláře starosty se rozšíří o stávající sklad matriky. Do nově upravovaných prostor je navrženo rovněž nové osvětlení, akustické pohledy a mobiliář.

To ovšem nejsou jediné plánované úpravy v budově radnice. Stará část východního křídla, kde sídlí část odboru výstavby a investic a městská policie, by měla být zdemolována. Na stejném místě pak vyroste nové východní křídlo. V přízemí by měl mít zázemí archiv stavebního úřadu, v patře budou nové kanceláře.

Ani archivy ostatních oddělení městského úřadu nejsou v ideálních podmínkách, vzhledem k vlhkosti místností tam hrozí poničení materiálů. Byla by potřeba postavit nový archiv v prostorách radničního dvora. Jde ovšem o stavbu za desítky milionů korun, a tak čeká na příznivější časy.

Zatím s nejasnou budoucností

Všechna oddělení rakovnické knihovny se v současné době stěhují do nově vzniklého Víceúčelového studijního a společenského centra. Tím dojde k uvolnění prostor nejen na náměstí, ale také Na Sekyře, kde administrativní budova s novou fasádou patří Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. Jeho mluvčí Michaela Tesařová uvedla, že uvolněné prostory Na Sekyře budou podle zákona o majetku státu nejdříve nabídnuty ostatním organizačním složkám státu. „Pokud nebude z jejich strany projeven zájem, budou nabídnuty k pronájmu,“ dodala Tesařová.