Pro takové úkoly jsou vycvičeni, mají k dispozici těžkou i mobilní techniku, mohou pomoci lidem v zatopených oblastech, a to de facto okamžitě. Přesto „oranžové barety", jak jsou mnohdy nazýváni vojáci ženijního praporu, trčí v kasárnách a marně čekají na rozkaz.

„Ten stále nepřišel. Chceme pomáhat při povodních, chceme pomoci lidem, ale nemůžeme, dokud nedostaneme z velení rozkaz," řekl Rakovnickému deníku voják ze 152. ženijního praporu v Rakovníku, jehož totožnost redakce zná, ale nepřál si být jmenován.

Rakovnické vojáky navíc mrzí, že téměř všechny obce a města, včetně Prahy, hledají dobrovolníky na pomoc při odklízení následků škod. „Máme na to výcvik a hlavně techniku, nevím, proč ještě nepřišel rozkaz," doplnil rakovnický voják.

Rakovnický deník už počátkem tohoto týdne, tedy v době, kdy povodeň zuřila v plné síle v celých středních Čechám, oslovil velitele rakovnických vojáků Miroslava Horáčka s tím, zda-li rakovničtí vojáci vyrazí lidem na pomoc. Miroslav Horáček nám však jen sdělil to, co bylo obsaženo v tiskové zprávě Generálního štábu Armády České republiky.

„Jsme připraveni k případnému vybudování nouzového ubytování a dále k zabezpečení sjízdnosti cest a pro terénní a zemní práce," konstatoval Miroslav Horáček.

Proč? Podle ministerstva obrany musí vojáci spoléhat především na to, až je o pomoc požádá integrovaný záchranný sbor, tedy především hasiči. Právě hasiči si pak totiž řeknou, kolik kde potřebují vojáků. „Pro potřeby integrovaného záchranného systému je Armáda České republiky připravena celkově nasadit do dvou tisíc vojáků na případné odstraňování následků povodní. Pro případ potřeby jsou také v pohotovosti dvě samostatné záchranné roty z Rakovníka a Olomouce a další prostředky ženijní brigády," uvedla Jana Růžičková z Generálního štábu armády České republiky.

To, že jsou rakovničtí vojáci ještě v kasárnách, se nelíbí ani samotným Rakovničanům. Podle nich už by měli být všichni vojáci nasazeni při povodních. „Lidé opouštějí mnohdy narychlo domovy před velkou vodou a nikdo je nepovolá? Vždyť mohou pomáhat vynášet alespoň cenné věci těch lidí do vyšších pater budov, aby jim alespoň něco zůstalo. Takovýto myšlenkový pochod nechápu," řekl Filip Adamský.

„Kromě toho mohou vojáci pomáhat vyztužovat hráze, pomoci je stavět, pomoci s evakuací a zkrátka zabezpečit obce tak, aby nevznikaly další škody," přidala se manželka Elena. A stejně, jako manželský pár, reagovali i další námi oslovení na Husově náměstí v Rakovníku. Pokud nejsou nasazeni tito vojáci nyní, tak kdy jindy?" ptají se všichni.

Rakovničtí vojáci se alespoň z části zapojí do letošních povodní právě dnes. Na náměstí v okolí rakovnické radnice se bude konat humanitární sbírka. Tu vyhlásila humanitární organizace Adra spolu s vojenským útvarem v Rakovníku. Sbírka se koná od 8. do 15. hodiny.