Z této oblasti bude možné žádat o podporu projektů zaměřujících se na prevenci sociálně patologických jevů, protidrogovou prevenci, sociální věci a zdravotnictví. O finance na prevenci sociálně patologických jevů budou moci žádat hlavně školská zařízení na území města Rakovníka. Termín pro podání žádostí je stanoven do 31.01. příštího roku.