Proti návrhu se postavili podle předpokladu komunisté a spolu s Miloslavem Kubínkem, který byl sice dříve členem KSČM, ovšem před komunálními volbami v roce 2014 přešel k hnutí ANO 2011. Sociální demokraté a také Václav Čermák (zvolen za Rakovník v pohybu) se v hlasování zdrželi.

„Když jsem to uslyšel, musel jsem na dálnici zastavit a ačkoliv dva měsíce již nekouřím, musel jsem si zapálit. Toto mi vyrazilo dech a vyrazilo to dech i zřejmě každému člověku, který je rozumně uvažující. Myslím si, že nelze přehlédnout rozpínavost komunistické strany, která neustále drápkem škrábe a chce více a více pro sebe," řekl zastupitel Milan Zimmermann, který spolu s Janem Šváchou (oba zvoleni za Společně pro Rakovník) zprávu do zastupitelstva města připravil.

Zatímco opozice kritizovala postoj komunistické strany, její hlavní představitel v Rakovníku Vladimír Kvasnička záměr strany hájil a považuje za krok správným směrem.

Právě Vladimír Kvasnička, politický lídr KSČM v Rakovníku, reagoval na podnět rakovnické opozice víceméně tiskovým prohlášením, které KSČM vydala ke svému prohlášení.

„Připomínám, že se KSČM po roce 1989 několikrát všem omluvila. KSČM chce ocenit práci a obětavost generace budovatelů první formy socialismu. Zároveň však hluboce lituje tragických událostí. Chceme ocenit lidi, kteří od roku 1948 až do roku 1989 pro republiku něco dělali. Proto se hlásíme k únoru 1948. Nejednalo se o nedemokratický nebo nelegální způsob převzetí moci, ale byl to skutečně legální způsob převzetí moci, což dokázaly i volby, které se uskutečnily den poté a kde devadesát procent obyvatel se přihlásilo, že se chce vydat touto cestou. V našem stranickém klubu nebyl nikdo stíhán za majetkové trestné činy, jako především v pravicových klubech. Snažíme se jít příkladem. Neustále nám připomínáte naše chyby, my se ale za ně omluvili. Konkrétně historici v dalším období ukáží, zda jsme měli pravdu či ne. nyní to posoudit nemůžeme," řekl mimo jiné v diskuzi Vladimír Kvasnička.

„Mít za zády lidovou milici se zbraněmi asi bych nevolil jinak. Vaši lidé ohýbali zákony, vaši lidé si dělali co chtěli. Říkáte, že se nic takového nedělo. Připadá mi, že se hlásíte k událostem jako „vítězný" únor a je to všechno takové bu bu bu, počkejte, až se dostaneme k moci, tak vám to zpátky všechno ukážeme. Nevím, co si za chvíli dovolíte," reagoval razantním hlasem zastupitel Milan Zimmermann.

„Jako hnutí, které už před volbami vyloučilo spolupráci s KSČM, jsme přivítali iniciativu v zastupitelstvu distancovat se od toho, že se komunisté přihlásili k únoru 1948. Jsou to události, které nastartovaly pronásledování a vraždění lidí v Československu včetně uvnitř samotné KSČ. Nechceme ani vrátit tzv. normalizaci a nedávné sympatie komunistů s únorovým převratem v nás vyvolávají obavy o demokracii stejně jako kluby mladých komunistů s překrucováním historie a ideálů i mrazivě úsměvné zpívání komunistických poslanců u hrobu Klementa Gottwalda. Odmítáme komunistickou stranu, která ze své podstaty není demokratická," řekl Miroslav Koloc (Město pro vás).

Původně se do diskuze na toto téma nechtěl pouštět ani zastupitel za Město pro vás Oldřich Kronich. Ten považoval totiž přijetí tohoto usnesení za samozřejmost.

„Bylo řečeno, že se nikdo neomluvil za jednotlivce, kteří kradou, obohacují se. Samozřejmě, vaše strana měla tu možnost a i si ji udělala a rozkradla celý majetek v republice najednou. A kdo nechtěl dát, posadili jste jej do rychlíku. V lepším případě skončil za hranicemi, ti, kteří měli smůlu, jste popravili. K tomu se hlásíte? Pamatuji si, jak jsem v roce 1980 nastupoval, jak soudruh Pavlíček seděl se soudruhem Zímou a rozhodovali, kdo dostane brufen. Jestli to bude soudruh či nesoudruh, kamarád či nekamarád. Připadá mi, že čekáte na rok 1968. Doufáte, že přijde Gustav Husák a nastane normalizace," reagoval v diskuzi Oldřich Kronich.

„Jeden vtip praví, že se baví dva pánové před volbami a jeden druhému říká: Koho budeš volit? Komunisty, odpoví druhý. Já vím, ale v které straně," vstoupil do diskuze starosta města Pavel Jenšovský (ČSSD) a pokračoval dále: „Takto to dopadlo po roce 1989 a zůstala skupina lidí, kteří se ideologicky, i když to pro ně již nebylo výhodné, hlásí ke své ideologii. S ideologií nemusím souhlasit, nicméně vážím si na místní úrovni těch lidí, kteří zůstali svému ideálu věrní. Alespoň to svědčí o některých vlastnostech. Druhý úhel pohledu je ten, že zastupitelstvo by mělo být orgánem samosprávy, tedy orgánem, který se zabývá záležitostmi města ne politickou aktuální situací. Nerad bych se dožil toho, do absurdna dovedeno, že na některém z příštích zasedání předloží KSČM do různého zprávu, abychom vzpomněli výročí narození Klementa Gottwalda. Názory konkrétních lidí ale chápu."

Oldřich Kronich ale následně podotkl, že každý zastupitel je zvolen za určitou politickou stranu či hnutí. „To znamená, že dotyční zodpovídají za politiku dané strany. Každý jsme zodpovědný za svou politickou základnu.

Dodejme, že na přelomu února a března podalo na prohlášení KSČM, která se 25. února přihlásila k událostem v únoru 1948, několik nevládních organizací trestní oznámení. Například podle Centra pro dokumentaci totalitních režimů se tak strana dopustila trestného činu popírání, zpochybňování, schvalování a ospravedlňování genocidia. Centrum to uvedlo ve svém prohlášení na svém facebookovém profilu.