Vojáci likvidovali následky povodní, dováželi vodu, tahali autobusy.

 


I rakovnický 154. záchranný prapor by měly dle dostupných informací potkat změny. „K tomuto tématu mohu pouze říci, že středočeský hejtman má eminentní zájem na tom, aby záchranné prapory byly zachovány a i nadále pomáhaly lidem,“ uvedl velitel 154. záchranného praporu Rakovník Pavel Grund s tím, že záchranné prapory jsou tu především právě z toho důvodu, aby pomáhaly lidem uvnitř republiky a okamžitě řešily konkrétní situace, které mohou případně nastat. „Jsme připraveni. Máme dostatek techniky, se kterou umíme zacházet, máme dostatek lidí,“ zdůraznil Pavel Grundman.
Otázku budoucnosti rakovnického záchranného praporu však zatím ponechme stranou. V této chvíli je třeba připomenout, co všechno rakovničtí vojáci pro po civilisty v České republice během let udělali.

Mezi léty 1997 až 2007 provedl rakovnický prapor 461 zásahů, z toho během povodní jich bylo 239. Do akce bylo nasazeno 2 tisíce 925 vojáků a 860 kusů techniky. „Náš záběr je prakticky po celé republice. Pomáháme lidem při likvidaci následků povodní, při dodávkách pitné vody, elektrického proudu, při stěhování materiálu či s přepravou osob,“ vyjmenovala tisková mluvčí rakovnického praporu Rakovník Alena Hrdličková. Kdybychom měli být konkrétní, tak v posledních dvou letech pomáhali vojáci na Rakovnicku například po letošní velké vichřici s odstraněním padlých stromů, s nouzovou dodávkou elektrické energie do zámku v Lánech, s vyproštěním zapadlého autobusu v Kněževsi a Krupé, dodávala se pitná voda do Všetat, Týřovic a Kalivod, odstraňovali se ledové kry na Rakovnickém potoce a v Městečku, tahaly se náklaďáky ze silnice na Lišany, na Hořovičky či Janov. Krom toho vojáci pomáhali při pátrání po pohřešovaných osobách, při hašení požárů, likvidaci sněhové kalamity, při demolicích nebo výstavbě protipovodňových zábran. V posledních dvou letech vyjížděla vojenská technika z rakovnických kasáren s pomocí mimo jiné do Krušných hor, Litoměřic, také nespočetněkrát do Ústí na Labem či k vodní nádrži Hracholusky za vyproštěním traktoru.

„Výcvik našich vojáků se snažíme směřovat právě tímto směrem. Nasimulovat je k řešení nenadálých událostí, tak aby byli dokonale připraveni na praktický zásah a vyvarovali se chyb, kterých se při výcviku ještě mohou dopustit, ale kterých se při opravdovém zásahu, kdy jde často o život musí vyvarovat. Musí vědět, že každý přehmat může stát lidský život,“ uzavřel velitel 154. záchranného praporu Rakovník Pavel Grund.