Starosta Lubné Pavel Soukup připomněl, že se stavba cyklostezky připravuje nejméně pět let a předcházely jí velké problémy, především majetkoprávní. „Naštěstí jsme to vyřešili. Byla nám přiznána dotace a už známe i firmu, která cyklostezku vybuduje, právě jsme s ní podepsali smlouvu,“ potvrdil Soukup.

Zakázku za téměř dvanáct milionů korun vyhrála firma Strabag. Většinu nákladů pokryje dotace, které činí 11,4 milionu korun. Začít se má v prvních měsících příštího roku hrubými přípravami, kdy se lokalita vyčistí, vykácejí se nálety a křoviny. „V prosinci, nevyskytnou-li se problémy, by se po cyklostezce měli projížděti první cyklisté,“ uvedl lubenský starosta.

Aby se po cyklostezce mohlo nejen bezpečně jezdit na kolech, ale také chodit, počítá první etapa se smíšeným provozem. „Vedle cyklistů ji budou moci využívat i pěší, rodiny s kočárky nebo bruslaři na in-line bruslích. Povrch bude živičný,“ vysvětlil Soukup.

Začátek cyklostezky bude u firmy Rakotrans Logistika, dále povede podél okraje lesa až ke křižovatce silnice 22912 a ulice V Lubnici. Částečně zasáhne i do katastru Rakovníka, na jehož okraji se napojí na desetimetrový nájezd za křižovatkou. „Odtud by v budoucnu měla vést druhá etapa cyklostezky,“ připomněl starosta.

Plánovaná druhá etapa, která by měla měřit zhruba tři kilometry, povede kolem rakovnického letiště k Hostokryjím, odkud se bude stáčet zpět k Lubné. V tomto úseku už nepůjde o živičný povrch, ale pouze o přírodní.