V kostele Nejsvětější Trojice se rakovnický vikář Vojtěch Novák nejprve s rakovnickými občany pomodlil za zesnulé, během mše také zaznělo také několik sborových písní v doprovodu varhan.