Vstupní brána do staršího hřbitova je kulturní památkou. „Jedná se o objekty, které jsou dominantou městského hřbitova. V současné době je na vstupní bráně značně poškozena vápenná omítka. Oprava spočívá v okopání nesoudržných a vlhkých omítek a následné opravy za pomoci sanační omítky do výšky dvou metrů. Na zbytku brány budou provedeny vápenné omítky, zároveň bude provedena oprava nápisu a celkový nátěr brány,“ popsala opravy mluvčí rakovnické radnice Kateřina Hradilová.

Objekt čp. 78 je v podobném stavu jako vstupní brána, má opadanou fasádu a nevyhovující střechu. Po nezbytných opravách bude fasáda barevně sjednocena a na objektu se rovněž vymění dosavadní střešní bobrová krytina za novou stejného typu.

Na městském hřbitově i přilehlém urnovém háji, který vznikl ve 20. letech minulého století, stále přibývají nové hroby. Jak uvedla Hradilová, kapacita kolumbária je již zcela vyčerpaná. „Evidujeme pořadník čítající asi 30 lidí,“ konstatovala mluvčí, naopak kapacita hřbitova je zatím dostatečná, a to i vzhledem k tomu, že dochází k rušení některých hrobů, na jejichž místě poté vznikají nové.

Město Rakovník pravidelně investuje do oprav svých dvou hřbitovů. Před několika lety byly například opraveny hřbitovní chodníky, vstupní brána do smuteční obřadní síně, ale také byla restaurovala střecha u zvonice při kostele Nejsvětější Trojice.