Letos se z městského rozpočtu opraví několik rakovnických historických budov. Opraví se fasáda na budově městské knihovny, Tylově divadle a Domu osvěty.

„Všechny uvedené objekty jsou v majetku města a jejich údržba bude financována z městského rozpočtu. Výše finančních prostředků bude závislá na výsledku výběru vyplývajícího ze zadání veřejných zakázek,“ řekl tiskový mluvčí rakovnické radnice, Jiří Cafourek.

Oprava fasády na budově městské knihovny a rakovnického divadla bude jen částečná. Budou se opravovat jen poškozené části.

„Oprava fasády na Domě osvěty bude složitější, protože je zde velké zasolení zdiva,“ upřesnil Cafourek.

Sloup se sochou Panny Marie Bolestné, který stojí u fotbalového stadionu v Rakovníku, je kulturní památkou v majetku města. Restaurování se bude dělat v souladu se zákonem o státní památkové péči restaurátorem, který má povolení od ministerstva kultury.

„Částečné financování opravy je zařazeno do Programu Ministerstva kultury České republiky na obnovu kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností na rok 2018,“ uvedl Cafourek. 

Sloup se sochou Panny Marie Bolestné, který stojí u fotbalového stadionu v Rakovníku, je kulturní památkou v majetku města. Restaurovat ho bude v souladu se zákonem o státní památkové péči restaurátor, který má povolení od ministerstva kultury.

„Částečné financování opravy je zařazeno do Programu Ministerstva kultury ČR na obnovu kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností na rok 2018,“ uvedl Cafourek.

Další peníze na opravu památek pak město rozdělí z Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón. Jedná se o částku 640 tisíc korun. Podmínkou čerpání peněz tohoto programu je i finanční spoluúčast žadatele. Výše spoluúčasti se odvíjí také od toho, zda je žadatelem obec, církev nebo ostatní vlastníci kulturních památek.

„V souvislosti s pravidly programu byly kulturní památky vytipovány komisí rady města pro regeneraci památek a tento návrh podléhá schválení zastupitelstva města,“ uvedl Cafourek.

Pokud tedy zastupitelstvo návrh rady schválí, z Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón se letos opraví budova Muzea T.G.M. Rakovník nebo rakovnická radnice. V městském muzeu se vymění okna, bude to již pátá etapa této akce. Muzeum by podle návrhu čerpalo z programu částku ve výši 97 tisíc korun. Další budovou, kterou rada města vybrala je rakovnická radnice.

Město by mělo čerpat peníze hned na dvě opravy historické budovy. Větší akcí bude výměna střechy na radnici. Na tu je z programu dle návrhu vyčleněna částka ve výši 463 tisíc korun bez DPH. Další na řadu by pak přišla oprava dlažby v průjezdu radnice. Na tyto opravy návrh rady počítá s částkou ve výši 80 tisíc korun. Jak muzeum, tak radnice je vždy povinna finančně se podílet na celkové částce navrhovaných oprav. A to ve výši padesáti procent z celkové částky a padesát procent pak pokryjí peníze z programu městských památkových rezervací a městských památkových zón.

O tom zda se tyto opravy letos uskuteční, rozhodnou rakovničtí zastupitelé na svém zasedání, které se koná v pondělí 5. března v Domě osvěty.