Dokončení obchvatu si vedení města Rakovník přeje již roky, avšak jeho termín se neustále odkládá. „Z podniků v průmyslové zóně se stále ozývají, kdy už bude obchvat hotový, to samé sami občané. Dopravní situace v centru města je již neúnosná, zvláště v určitých hodinách,“ uvědomuje si starosta Rakovníka Luděk Štíbr.

Celá akce je rozdělena na několik etap, vedle obchvatu Lišan se jedná především o obchvat východní části Rakovníka, který zahrnuje úseky B1 a B3. První jmenovaný úsek B1 povede od průmyslové zóny na Zátiší a bude napojen na Pražskou ulici. „Kraj připravil dokumentaci pro územní řízení, avšak bylo podání odvolání z důvodu podjatosti. To se nyní vyřizuje a Rakovník byl měl v blízké době vydat územní rozhodnutí. Poté by měly být připravovány další administrativní podklady pro stavební povolení,“ přiblížil Karel Bendl, radní pro oblast silniční dopravy.

Na druhý úsek B3, který povede z Pražské ulice směrem na Lišanskou, bylo v únoru vydáno pravomocné stavební povolení. Nyní probíhá majetkoprávní vypořádání. „To bývá komplikované, neboť můžeme odkupovat maximálně za osminásobek úředně stanovené ceny podle znaleckého posudku, což někdy nestačí. Pak nastává proces vyvlastnění. Dva pozemky se nám již podařilo vyvlastnit, ale další dva se nyní řeší,“ informoval Bendl.

Jakmile budou vypořádány majetkoprávní záležitost, bude následovat stavební povolení. Poté, co budou administrativní podklady vyřešeny, bude kraj hledat finanční prostředky na realizaci. „Jelikož je stavba ve veřejném zájmu a bude financovaná z fondu dopravní infrastruktury, finance s největší pravděpodobností seženeme. Následně se bude vybírat zhotovitel a po podpisu smlouvy se předá stanoviště. Nevíme, zda to vyjde v příštím roce, ale připravené by to na realizaci být mohlo. Dle mého názoru je to na dobré cestě, jen je třeba vypořádat majetkoprávní vztahy,“ uzavřel Bendl.

Kromě obchvatu kraj chystá také rekonstrukci dalšího úseku silnice mezi Novým Strašecím a Mšecí.