Zatímco bývalá tajemnice rakovnického úřadu Eliška Holková považuje odvolání z funkce za neoprávněné, vedení rakovnické radnice si stojí za svým rozhodnutím.

„Paní tajemnice byla odvolána v rámci zákonných podmínek," řekl Rakovnickému deníku starosta města Pavel Jenšovský.

Město Rakovník coby žalovanou stranu bude v právním sporu zastupovat Advokátní kancelář Pajerová se sídlem v Praze 2 Nové Město. Nyní advokátní kancelář zpracovává vyjádření k žalobě.

Bývalá tajemnice Městského úřadu Rakovník Eliška Holková byla odvolána ze své funkce v první polovině loňského roku. Starosta Pavel Jenšovský tehdy Rakovnickému deníku řekl, že tak učinil vzhledem k vážným pochybením.

„Zjistil jsem několik závažných porušení zákonných povinností na straně paní tajemnice, přičemž za nejzávažnější považuji opakované překračování pravomoci při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (rozsah pravomoci je na úřadě dán „Pravidly", která schválila rada dne 25. dubna 2012, pozn. red.) a opakované přisvojení si pravomoci rady jako kolektivního orgánu samosprávy," vysvětlil důvody rozhodnutí odvolat tajemnici starosta Pavel Jenšovský.

Odvolání Elišky Holkové, která působila dlouhá léta v pozici tajemnice rakovnického úřadu, posvětil i ředitel místně příslušného krajského úřadu, do jehož kompetencí odvolání spadá.

Že by ale bývalá tajemnice porušila zákon, se nezamlouvalo exstarostovi Zdeňku Nejdlovi (ODS).

„V novinách a v tisku jsem slyšel různé názory, ale paní tajemnici jsem znal, nevěřím tomu, že by porušila zákon," řekl Zdeněk Nejdl a pokračoval: „Paní tajemnice vždy dbala, aby byly zákony naplněny. Respektovala usnesení rady města a zastupitelstva města a využívala svůj poradní hlas. Chtěl bych jí poděkovat za to, co pro město udělala. I přes soudní spory hájila zájem veřejnosti. Lze nebo nelze znát důvody, proč byla odvolána?"

Přesné důvody, kvůli kterým se rozhodl odvolat tajemnici Elišku Holkovou, starosta Pavel Jenšovský sdělovat nemíní. „Jedná se o pracovně-právní spor, k tomu být konkrétní nemohu," řekl před časem v rozhovoru pro Rakovnický deník Pavel Jenšovský.

Od srpna je novým tajemníkem rakovnického úřadu Petr Březina. Ten před tím působil jako vedoucí ekonomického odboru rakovnického úřadu.

Snahy o odvolání

O odvolání tajemnice Elišky Holkové usilovali v minulém volebním období opoziční zastupitelé, nynější koaliční strany ve vedení města Rakovníka. Právě v minulých letech opoziční ČSSD s lídrem Marcelem Chládkem a KSČM v čele s Miloslavem Kubínkem (nyní ANO, pozn. red.) nejvíce volaly po odvolání tajemnice Městského úřadu Rakovník Elišky Holkové.

Nejvíce mediálně byla propírána kauza ohledně možné šikany úřednice Jany Titzlové z Odboru dopravy MěÚ Rakovník, ale také úředníka Luboše Mouchy rovněž z odboru dopravy.

Úřednice Jana Titzlová několikrát poukazovala na možnou šikanu ze strany svého nadřízeného, ale i právě tajemnice Elišky Holkové. K odvolání tajemnice na základě kauzy úřednice vyzvala tehdejšího starostu Zdeňka Nejdla nejen Transparency International, ale později dopisem i občanské sdružení Oživení.

Další veřejně známou kauzou byl například spor mezi bývalým rakovnickým úředníkem Jiřím Chvojanem a MěÚ Rakovník z roku 2012. Bývalý zaměstnanec úřadu Jiří Chvojan požadoval od města třicet jeden tisíc za ušlou mzdu kvůli chybnému zařazení do platových tříd. Město se však soudilo a všechny spory prohrálo. Neuspělo ani s dovoláním u nejvyššího soudu. V květnu roku 2012 požadovala opozice, aby vedení města pod vedením starosty Zdeňka Nejdla (ODS) našlo viníka.

„Považuji věc za vyřízenou. Pokud někdo není spokojen, nemohu bránit, aby činil jiné kroky," reagoval v diskuzi na zastupitelstvu v roce 2012 Zdeněk Nejdl.

Tehdejší lídr KSČM v Rakovníku Miloslav Kubínek byl však přesvědčený o opaku. „Pro mne tímto věc nekončí. Ať mi nikdo netvrdí, že někdo na úřadu nemá na starosti personál," řekl Kubínek.

Dnes už bývalý senátor Marcel Chládek (ČSSD) pak tajemnici Elišku Holkovou vyzval k rezignaci. Ta s kritikou na svou osobu ovšem nesouhlasila. Zastupitelům sdělila, že nic takového, že by došlo ze strany úřadu k hrubému pochybení, v rozsudku krajského úřadu není.

V roce 2009 hýbala městem zpráva, že z městské kasy bude muset město uhradit částku dvě stě tisíc korun. Pozemkový fond České republiky požadoval totiž po vedení města Rakovník částku bezmála dvě stě tisíc korun za to, že byly porušeny podmínky darovací smlouvy, ve které městu daroval pozemek pro veřejně prospěšné věci.

„Zodpovědné osoby by měly být za to počínání potrestány. Rád bych věděl, kdo je za porušení podmínek smlouvy zodpovědný. Navrhuji zadat vše externím právníkům, aby nám poradili," sdělil několikrát v roce 2009 dnes už bývalý senátor Marcel Chládek (ČSSD). I tehdy vyzval tajemnici, aby ze své pozice odstoupila.

„Žádný zákonný důvod k odvolání tajemnice nemám, takže mne dopis nechává klidným. Vše nyní řeší naše právní oddělení a my se následně budeme zabývat tím, co s ním dále," nechal se slyšet v červenci roku 2011 tehdejší starosta města Zdeněk Nejdl a k odvolání tajemnice následně dodal: „Až mi někdo prokáže, že existuje jakýkoliv zákonný důvod pro odvolání tajemnice Elišky Holkové, tak to udělám. Zatím však tento důvod neznám."