Do našeho města přijeli na základě pozvání vedení Gymnázia Zikmunda Wintra. Ředitelka této školy Zdeňka Voráčková připomněla: „Stalo se tak v rámci mezinárodní spolupráce našeho gymnázia se školou Ashram College, nacházející se ve městě Alpen aan den Rijn. Holandští studenti nejsou na našem gymnáziu poprvé a rozhodně ani naposledy."

Na studenty čekal dvoudenní program.

Po vřelém přivítání měli již zmíněnou možnost procházky po našem středověkém skvostu, hradu Křivoklát, či v ulicích města Rakovníka.
Byli rozděleni do skupin a poté se jich ujali rakovničtí studenti ze třídy O8.

Pak měli možnost zúčastnit se výuky v několika třídách. „Zažili atmosféru zdejší výuky. Příjemná zábava je třeba čekala v hodině němčiny, jazyka, který se velmi podobá holandštině, nebo na výtvarné výchově, kde si mohli namalovat transparenty, které pak použili k fandění," popsala studentka rakovnického gymnázia Hana Trsková, která měla jako zdatná angličtinářka jednu ze skupin na starosti. Čtyřicítku návštěvníků totiž ještě čekalo přátelské utkání ve fotbale. Část jako hráče a část v roli fanoušků.

Nizozemskou mládež doprovodilo do Rakovníka také několik zástupců této prestižní školy. Byl mezi nimi také Boris Berlijn: „Hosty rakovnického gymnázia jsme podruhé, neboť máme rádi Českou republiku, rádi sem jezdíme a chceme do našich výletů přidat také vzdělávací prvek. Je skvělé, že můžeme s rakovnickou střední školou takto spolupracovat a vyměňovat si navzájem zkušenosti."

Nabízí se otázka, co konkrétně se vám na rakovnickém gymnáziu zalíbilo?
„Tato škola je otevřena celému světu, Evropě. Čemuž jsou speciálně hodně nakloněni vyučující Emil Waldhauser a ředitelka školy Zdeňka Voráčková."

A jaká je odezva vašich studentů na tyto aktivity?
„Zpočátku byli před příjezdem do České republiky nervózní z nového prostředí, z cizích rodin, ale to se překonalo. Studenti, kteří zde byli na první návštěvě, si zachovali kontakty na své české hostitele a přátelí se přes Facebook. Takže nejcennější na tomto setkávání je, myslím, ta dlouhodobější perspektiva navázaného přátelství. To je prostě skvělé i proto, že slogan naší školy zní: Doma všude ve světě."

Rakovnické gymnázium a zmiňovaná nizozemská škola spolupracují díky nové platformě SMART Amp. „Mohou díky ní něco společně vytvářet.Vy jste tady. Naši studenti v Nizozemí, ale společně plní nějaký úkol. To je naprosto úžasné," pochválil aktivity, které rakovnické gymnázium posouvají hodně do budoucnosti, Boris Berlijn.

Právě na rakovnickém gymnáziu se v červnu uskutečnila historicky první výuka prostřednictvím tohoto nástroje na české škole. Vyučující Emil Waldhauser mimo jiné konkretizuje: „Dnešní možnosti nám umožňují vyučovat a učit se bez ohledu na místo a čas. Učitelé tak dostávají mnohem větší prostor pro vytváření kvalitního učebního obsahu. Žijme přítomností a využívejme všechny možné prostředky naší doby pro co nejkvalitnější výuku. Možná je načase zastavit se a plně si uvědomit obrovské možnosti digitálního světa pro výuku a začít hledat způsoby rozšíření spolupráce s žáky v digitálním světě, který jsme jim sami vytvořili."

Zdeňka Voráčková doplňuje: „Ashram College je velmi daleko v tomto interaktivním vyučování, a proto je pro nás přínosem a modelem do budoucna a chceme naši spolupráci už jen prohlubovat. Jsme na to připraveni." Dodejme, že rakovničtí gymnazisté oplatí nizozemské škole návštěvu už v prosinci tohoto roku.