Zcela nové přístrojové vybavení bude instalováno postupně ještě na podzim letošního roku. Opět se nejedná o malou investici, a sice 50 milionů korun. "Část finančních zdrojů pocházela z dotačních projektů, část byla uhrazena nemocnicí a mateřskou společností Privamed, a. s. Cílem bylo vytvořit moderní prostředí, které splňuje nejvyšší standardy péče o pacienty a medicíny 21. století," uvedl ředitel rakovnické nemocnice Ondřej Dostál. 

Projekt rekonstrukce centrálních operačních sálů přinesl mnoho zásadních změn a novinek. "Například technologie na sálech nově umožňuje nahrávání a živé přenosy v průběhu operací. Lékařský tým tak může v reálném čase sledovat a analyzovat každý krok operace, což výrazně zlepšuje koordinaci a umožňuje rychlé reakce na potenciální komplikace," doplnil Ondřej Dostál s tím, že nově zabudované monitory a chirurgické monitory poskytují precizní zobrazení v rozlišení až 4K.

Propojení s centrálním úložištěm a nemocničním informačním systémem usnadňuje sdílení obrazové dokumentace a zajišťuje bezproblémový přístup k důležitým zdravotnickým datům. Zlepšuje tak i výuku mediků a mladých lékařů. Jako klíčový partner řešení videomanagementu sálů byla zvolena společnost Medirecord, která nabídla všechny požadované možnosti.

„První je sál superaseptický pro ortopedicko-traumatologické výkony na končetinách. Druhý aseptický sál pro laparoskopické výkony chirurgické a gynekologické. Třetí je sál aseptický pro urologické výkony nebo komplikované septické výkony chirurgické,“ popsal primář Masarykovy nemocnice Rakovník Marek Mašík.

První operace se na jednom z nových sálů konala v pondělí 7. srpna. První pacientkou byla mladá nemocná a prováděla se operace tříselné kýly laparoskopickou metodou. „Za prvních pět dní provozu se odoperovalo 40 pacientů. Chirurgických a traumatologických bylo 18, urologických 9 a gynekologických operací se provedlo 13,“ řekl vedoucí operačních sálů Ivo Trešl.

Význam rakovnické nemocnice v současné době přesahuje region. Například gynekologicko-porodnické oddělení se stalo oblíbeným místem i pro pacientky z dalších míst. Ročně jich bývá kolem dvou tisíc, z toho je kolem tisíce porodů, zhruba 50% rodiček je z Prahy a 10% z Plzeňska.

"Pevně věříme, že nové operační sály poskytnou kvalitnější péči o naše pacienty, kterým se budeme snažit postupně nabídnout i rozšiřující se spektrum operačních výkonů. Doufám, že i personálu se bude pracovat na novém pracovišti dobře a s chutí," uzavřel ředitel.