Vše by se mělo změnit k lepšímu v letošním roce, respektive už za zhruba jeden měsíc. Město Rakovník totiž vybralo vítěze tendru na rekonstrukci zmíněné silniční tepny, která je v totálním havarijním stavu rozpraskané silnice, hluboké výtluky, špatně řešené odvodnění ze silnice a také nedostatek parkovacích míst. Takový je nyní pohled do rakovnické Vladislavovy ulice. Rekonstrukci zmíněné komunikace provede teplická společnost Vodohospodářské stavby. Ta podala nejnižší nabídku oproti dalším čtyřem firmám, které se o zakázku ucházely ulici opraví za částku 7,7 milionu korun. „Oprava komunikace by měla začít v průběhu května a skončit by měla v listopadu letošního roku," řekl novinářům starosta Rakovníka Zdeněk Nejdl.

Plánovanou rekonstrukcí vzniknou ve Vladislavově ulici nová parkovací místa, počítá se zde také například i se zelení. Projekt generální opravy řeší úpravu nivelity komunikace a chodníků, nové obrubníky, odvodnění, nové dlažby chodníků, úpravu a stabilizaci podloží poškozeného předchozími výkopy. Dále v ulici vzniknou nová parkovací místa. Stavbu doplní i drobné architektonické prvky nebo zeleň. Samozřejmostí projektu je také zaústění dešťových svodů do kanalizace.

Vedení města možná nebude platit celou rekonstrukci ze svého rozpočtu. Rakovník si totiž podal na uvedenou rekonstrukci žádost o dotaci z Regionálního operačního programu střední Čechy. Podle mluvčí rakovnické radnice Alidy Štulajterové však zatím žádná odpověď o vyhodnocení žádosti do Rakovníka nedorazila.

Město, pokud by bylo s žádostí úspěšné, by získalo peníze pouze na povrch komunikace. Více vysvětlil starosta Zdeněk Nejdl: „Problém je, že z dotace se platí pouze asfalt, tedy jen povrch komunikace, po které jezdí automobily. Jestli má silnice obrubník nebo nějaká parkovací místa, či je v rekonstrukci zahrnuta i zeleň, to vše jsou podle podmínek dotace nezpůsobilé náklady a nejsou propláceny." Silnice je pro Rakovník velice důležitá a hojně využívaná, a to zejména kvůli vyhnutí se frekventovaným světelným křižovatkám v centru města v době dopravní špičky.