Jakmile se na facebooku v jedné z rakovnických skupin v úterý objevila fotka vykácených borovic, začal se příspěvek hemžit negativními komentáři. „To je hnus, lidi neumí nic jiného, než vše ničit. Rakovník bude město betonu,“ postěžovala si uživatelka Helena Macáková.„Ať žije beton a asfalt! Tohle schválil jedině dobytek a tím tento živočišný druh urážím,“ zlobil se další z uživatelů Zdeněk Schneider. „Tím, že se odstraní stromy se nejen zvýší teplota okolí domů a bytů uvnitř, ale i hluk v ulicích, protože zvuky se odráží od betonových a asfaltových povrchů,“ přidal se Jiří Bayer.

Nářky Rakovničanů pokračovaly i v dalších komentářích. Objevila se ovšem i řada těch, kteří si jsou vědomi toho, že se rozhodně nejedná o konečnou podobu revitalizace a snažili se ubezpečit ostatní, že k úbytku zeleně nedojde.

Nové stromořadí

Město totiž plánuje mírně rozšířit zelený pás a především pak výsadbu nového stromořadí, které má za cíl vizuálně odclonit rušnou ulici od obytných místností a zároveň omezit pohled na panelové domy, které byly poněkud násilně vystavěny v období normalizace do historického jádra města. Trvalkové záhony naznačí umístění původní zástavbové linie středověké uliční sítě.

Kromě toho se chystá zvýraznění místa, kde dříve stála Svatojilská brána, která byla odstraněna před polovinou 19. století. „Je to nejvýznamnější tajemství ulice a po původu jsme se rozhodli pátrat s památkářem Vladislavem Razímem. Obrys původní brány, který odhalíme při výkopech, bude vyznačen v dlažbě plochou vydlážděnou kamennou nepravidelnou dlažbou,“ prozradila Jana Jirátková, vedoucí oddělení rozvoje města a investic.

Ulice bude dopravně řešena opět jako jednosměrná, s podélným parkovacím pásem při levé straně. „Šířkově zůstávají zachovány oba chodníky. Oproti rekonstrukci v ulicích Vysoká a Martinovského, které jsme vydláždili betonovou dlažbou malého formátu, budou chodníky na základě požadavku odboru památkové péče zadlážděny kamennou mozaikovou dlažbou malého formátu,“ přiblížila Jirátková.

close Vizualizace plánované revitalizace Palackého ulice v Rakovníku. info Zdroj: archiv města zoom_in Vizualizace plánované revitalizace Palackého ulice v Rakovníku.

Protože město nyní není vybaveno technikou, která by byla schopna zajistit svoz podzemních nádob na odpad, jsou kontejnery umístěny na povrchu tak, aby měli všichni obyvatelé přilehlých vchodů k nádobám blízko. „Vizuálně budou odděleny keři tak, jak to již máme zavedeno u všech nově vznikajících i mnoha stávajících odpadových míst,“ uvedla vedoucí oddělení rozvoje města a investic.

Mohlo by vás zajímat: Spartakiádní tribuna na SK šla k zemi. Nová montovaná vyjde na 5 milionů

Spartakiádní tribuna na stadionu SK Rakovník byla po více než čtyřiceti letech zdemolována. | Video: Deník/Josef Rod