Mimořádné zasedání rakovnických zastupitelů se bude konat v pondělí jedenáctého srpna od sedmnácti hodin ve Wintrově síni rakovnické radnice. Radní zprvu sice zamýšleli, že než nějaká dočasná řešení, tak nechají bazén zrekonstruovat ve větší míře.

Jenže. To by bylo dost finančně nákladné a hlavně by byl vnitřní plavecký bazén uzavřen na delší dobu. „Pokud bude schválena provizorní oprava, která spočívá v zajištění střechy, mohl by být otevřen již během listopadu," nechal se slyšet radní Miroslav Koloc.

Právě chátrající střecha je největším problémem budovy. Z betonových nosníků se odlamují kousky betonu, které občas propadnou střechou až do prostorů plaveckého bazénu. Podle statiků by se toto nebezpečí mohlo stupňovat s tím, že by mohlo dojít i k utržení podhledu v prostorách vnitřního bazénu a ke zranění.

Radní budou muset řešit také vypuštěný bazén. Jak se Rakovnickému deníku podařilo zjistit, tím, že jsou vany bazénu vypuštěné, nejvíce nyní trpí potrubí a také čerpadla. Hrozí koroze těchto částí a riziko, že se již systém nepodaří zprovoznit. I tím by se mělo vedení radnice, respektive města, zabývat.

Starosta města Zdeněk Nejdl už dříve zmínil nutnost vše projednat na zasedání zastupitelstva. To určí další postup, jak bazén opravit, jestli provizorně či kompletně.