A nejedná se o žádný zanedbatelný nárůst. Zatímco koncem roku 2008 evidoval městský úřad 324 občanů s adresou úřadu, koncem loňského roku evidoval městský úřad o rovnou stovku těchto lidí více.

Důvody nárůstu jsou nejrůznějšího typu. Kromě neštěstí, které se mohlo rodině či jedinci přihodit, dluhů a následné exekuce na majetek při nesplácení pohledávky, jsou mezi občany s adresou městského úřadu také cizinci.

Tyto informace nám také potvrdil mluvčí rakovnické radnice Jan Polák, který následně přiblížil bližší informace ohledně této problematiky, která se netýká pouze Rakovníka: „Počet lidí, kteří jsou takzvaně nahlášeni na úřední adrese, se od roku 2005 stále navyšuje. Mezi těmito lidmi nejsou pouze „bezdomovci“, ale např. i cizinci, kteří si požádali o udělení českého občanství. To uděluje krajský úřad.

Tito lidé jsou v evidenci dočasně, než si zařídí trvalý pobyt. Podobně to chodí také u dětí, které se narodily na území města matce cizí národnosti. Do evidence se také dostávají jedinci na základě správního řízení zahájeného z moci úřední nebo na žádost vlastníka nemovitosti.“

Redukovat počet lidí přihlášených na adrese městského úřadu však nelze. Vše se řídí patřičným zákonem. „Přihlásí-li se jedinec k novému trvalému pobytu jinde, je automaticky z evidence vyřazen,“ doplnil mluvčí radnice Jan Polák.

Adresa úřadu nepřináší výhody

Adresa trvalého pobytu na městském úřadě přináší výhodu například v tom, že jsou lidé osvobozeni od poplatku za odpad.

„Spíše ovšem bydliště na ohlašovně přináší starosti. Tou první je vyhotovení nového občanského průkazu, dále mohou mít tito jedinci problémy při žádostech o půjčky v bankovních domech, neboť adresa trvalého pobytu na ohlašovně úřadu nevzbuzuje důvěru,“ dodal závěrem mluvčí rakovnické radnice Jan Polák.