Starosta Zdeněk Nejdl z občanské demokratické strany (ODS) všechny ubezpečil, že vedení veškeré počínání konzultuje s úřadem regionální rady a odebrání peněz zatím nehrozí. „Stalo se to, co nikdo nechtěl, bohužel,“ komentoval vzniklou situaci okolo opravy Domu Osvěty v Rakovníku starosta Zdeněk Nejdl.

Firma Kevos se počátkem roku ocitla ve špatné ekonomické situaci, záhy ukončila veškeré práce na Domu Osvěty. Zastupitelé proto vypověděli firmě smlouvu, navíc město bude uplatňovat všechny sankce a náklady spojené s odstoupením od díla. Chládek pak poukázal na to, že by si radnice měla lépe prověřovat firmy, než nějakou doporučí jako zhotovitele stavby. „V podstatě tento případ je návod, jak obejít zákon o veřejných zakázkách. Firma, která nasadila zakázku pod cenou, za kterou není vše schopna zrealizovat, si pak vše účtuje ve vícenákladech,“ řekl Chládek. Tomu, stejně jako spolustraníkovi Jaroslavu Hamouzovi, se nelíbilo, že by firma Grantika, která pro město doporučila zhotovitele stavby a zajistila zpracování žádostí o dotaci, měla ze zadávacího řízení vybrat další firmu.

„Můžeme již dopředu predikovat, jak asi vše dopadne,“ reagoval s podivením nad postupem radních Chládek. Starosta Nejdl však jakékoliv pochybení odmítá. „Firma Grantika zajišťuje komplexní služby a ručí za to, že vše je papírově v pořádku. O zhotoviteli pak rozhodly na základě podkladů orgány města,“ obhajoval kroky radnice starosta Nejdl. Podle něj vše bylo v souladu se zákonem, o všem rozhodovali a věděli rakovničtí zastupitelé.

„Pohledávka pětasedmdesát milionů korun nevznikne přece během půl roku či roku,“ podivil se Jaroslav Hamouz (ČSSD).

„Nenašli jsme jedinou závadu, abychom firmu vyřadili. U ještě levnější firmy, která v řízení o rekonstrukci Domu Osvěty byla, jsme chybu našli a vyřadili ji. Byla si toho plně vědoma a ani se neodvolala. Navíc žádný problém nebyl zaznamenám na úřadu regionální rady,“ hájil se Nejdl.

Starosta města Nejdl dále všem řekl, že vedení nyní postupuje podle pokynů úřadu regionální rady. Vedení města totiž dříve zvažovalo, že by uzavřelo trojčlennou smlouvu, kde by kromě firmy Kevos byl i hlavní subdodavatel firma Inex.

„Podle regionální rady je však zde také riziko, že bychom nemuseli dostat odsouhlasenou dotaci,“ informoval již dříve Nejdl. Vedení města tak nyní činí kroky, aby o dotaci nepřišlo. „Děláme vše pro to, abychom o peníze nepřišli. Proto připravujeme novou zadávací dokumentaci, navíc vše konzultujeme s úřadem regionální rady,“ uklidnil přítomné Nejdl a dodal: „Vzniklá situace okolo Domu Osvěty mne mrzí a doufám, že se vše stihne do konce roku.“

A aby se věci daly opravdu do pohybu, odsouhlasili zastupitelé města dát pravomoce radě města, aby mohla vypsat zadávací řízení na nového zhotovitele stavby, vše po dohodě s úřadem regionální rady.