Jak upozornil ředitel Rabasovy galerie Václav Zoubek, pokud si Rakovničané přejí, aby zařízení mohlo fungovat i nadále a zároveň splňovalo současné požadavky, je přístavba jedinou možností.

Zpřístupnění sklepů

V úvodu prezentace popsal architekt Ivan Březina samotnou podstatu úprav, jejichž smyslem je očištění památkově chráněného domu se synagogou od novodobých stavebních zásahů, zpřístupnění jeho unikátních sklepů a adaptace většiny sálů na výstavní prostory splňující současné muzejní standardy.

Kaskadéři Flott Cascaders Team v Rakovníku.
OBRAZEM: Rakovník zažil jedinečnou kaskadérskou show

Aby tyto plány mohly být uskutečněny, musí se všechny komunikační trasy a technické prostory zřídit mimo historický objekt. Proto dostavba zahrnuje i novostavbu vedlejšího domu, přes který povede vstup do galerie, bude v něm i technické zázemí, depozitář, schodiště a výtah. Spojnici mezi pokladnou a domem pak bude zastřešovat skleněné předsálí, které bude sloužit jako multifunkční sál. Pod ním v úrovni sklepů vzniknou toalety, šatny a další technické zázemí.

Moderní prosklený ráz

Ředitel Václav Zoubek připomněl, že současná podoba projektu je výsledkem šestnáctiletého dialogu mezi ním, architekty a památkáři. Z poměrně bouřlivé následné diskuze vyplynulo, že většině oponentů nevadí tolik přístavba galerie jako taková, ale hlavně její moderní prosklený ráz. Tady se plánů, které už dostaly od památkářů souhlasné stanovisko, zastala zástupkyně Národního památkového ústavu Eva Volfová.

Zamítla možnost rozšíření instituce do prostoru letního kina, tedy bývalé židovské zahrady, protože tento nikdy nezastavěný čtverec je z historického hlediska také vzácný. Zároveň uvedla, že památkáři nepodporují historizující dostavby objektů, které jsou ve výsledku zavádějící.

Klienti rakovnického domova seniorů si užili odpoledne s živou muzikou.
OBRAZEM: Klienti rakovnického domova seniorů si užili hudební odpoledne

V prosklené přístavbě vidí možnost zvětšení užitného prostoru se zachováním současné podoby s pohledem na fasádu historického objektu z ulice. Po dotazech na detailnější podobu prosklené části přístavby architekt Březina podotkl, že současná fáze projektu je zatím pouze hmotovou studií, která je potřebná při momentálních schvalovacích procesech stavby. Úplné detaily se budou řešit až při zpracování prováděcí dokumentace.

Deník/Josef Rod, Dalibor Blažek