Oprava fasády Staré pošty se bude týkat jižního průčelí, západní štít byl opraven před osmi lety. Náklady vyjdou město na téměř tři čtvrtě milionu korun. Oprava soklu až po první římsu bude provedena sanační vápennou omítkou, a to během letních prázdnin. Za zhruba podobnou částku se opraví také byt v domě čp. 4 v Nádražní ulici, který rovněž patří městu.

Na začátku července začnou práce na stavebních úpravách kuchyně v mateřince Průběžná. „Zakázka je rozdělena na dvě části. Ta stavební zahrnuje rovněž elektro a vzduchotechniku a stát by měla něco přes dva miliony. Dodávky gastro zařízení by měly vyjít na téměř čtyři miliony, ovšem na rozdíl od stavební části nebudou hrazeny městem, ale z investičního příspěvku školky,“ informovala mluvčí radnice Kateřina Hradilová.

Hliník na střeše sokolovny nahradí měď

Mnohem zásadnější investicí města je rekonstrukce střechy na památkově chráněné sokolovně. Vzhledem k náročnosti stavby bude rozdělena na dva roky, přičemž na opravu byla městu přidělena dotace ve výši téměř 13 milionů korun. Oprava krovu, stropu, střešního pláště a klempířských prvků vyjde na téměř 20 milionů. „Součástí rekonstrukce je i oprava stropních konstrukcí včetně podhledů nad velkým sálem a malým sálem,“ připomněla mluvčí. Stávající dožívající krytina z hliníkových plechů bude nahrazena novou z měděného plechu. Počítá se i s opravou římsy a souvisejících zděných konstrukcí v rozsahu krovů.

Rakovnická sokolovna se začala stavět před 110 lety dle projektu architekta Otakara Novotného. Foto: Old RakovníkRakovnická sokolovna se začala stavět před 110 lety dle projektu architekta Otakara Novotného. Foto: Old RakovníkZdroj: Old Rakovník

Upraví se rovněž stávající sociální zařízení a bude rovněž zajištěn bezbariérový přístup. Bezbariérové sociální zařízení bude postaveno v nároží severovýchodní části budovy, kde je umístěn stávající umývárna, jejíž součástí jsou dvě samostatné kabinky WC a sprcha s bidetem. Počet kabin WC jinak zůstane v budově zachován. Opravy přesáhnou 800 tisíc korun. „Touto rekonstrukcí úpravy objektu prozatím končí. Počítá se už jen s výměnou několika oken, jinak ovšem nic rozsáhlejšího v nejbližších letech neplánujeme,“ uvedla Hradilová.

Město opraví lávku v havarijním stavu

Ještě letos se počítá s opravou lávky M5 vedoucí přes Černý potok v Kuštově ulici v průmyslové zóně Západ. „Před rokem bylo při poslední prohlídce mostku zjištěno, že je již v havarijním stavu a lávka by měla být uzavřena. Ve spolupráci s projekční kanceláří jsme navrhli nejekonomičtější řešení v podobě rekonstrukce původního, dnes nepoužívaného silničního mostu na lávku pro pěší, kdy spodní stavba bude zachována a na ní bude osazena nová nosná konstrukce s využitím současných nosníků,“ popsala Hradilová.

Chodník na Komenského náměstí v Novém Strašecí bude opraven.
Opravy chodníků, ulic i přístavba školky. Ve Strašecí investují desítky milionů

Nepotřebná část bývalé mostovky bude odbourána, stejně tak jako stávající lávka. Stavba zahrnuje i přeložku veřejného osvětlení a úpravu chodníku.

Stavba za více než milion korun by se měla uskutečnit během letních až podzimních měsíců.

Mohlo by vás zajímat: Čtvrtý Agrární ples zpestřil svým vystoupením Bohuš Matuš

Zdroj: Deník/Josef Rod