„Chceme zde zachovat zeleň a obáváme se, že tomu tak nebude. Na sídlišti vyrostly tři panelové domy, šest obytných domů, další dva vzniknou. Přitom zde není žádná občanská vybavenost, kromě jednoho malého hřiště. Proto chceme mít záruku, že zde nepostaví další objekt,“ pronesl Jindřich Holík.

Starosta Rakovníka Luděk Štíbr ubezpečil, že zeleň zůstane zachována. „Myslím, že město zaručí daleko lépe, co zde v budoucnu bude, než když část pozemku prodáme soukromému vlastníkovi a pak neovlivníme, jak s majetkem naloží. Musí se dodržovat územní plán, který je tam daný. Jsme pro zachování zeleně a klidně i vzniku hracích prvků, stačí přijít s nápadem,“ pronesl Štíbr.

Radní Ivo Trešl pak připomněl, že se místní mohou zapojit do participativního rozpočtu. „Dovedu si zde představit nějaké posezení, místo na grilovací party. Stačí projekt přihlásit a získat podporu,“ vybídl Trešl.

Problémové zhuštění zástavby v Šamotce vzniklo prodejem pozemků firmy Lasselsberger, které odkoupil soukromý investor a nechal zde vybudovat několik bytových domů. „Situaci město tehdy nemohlo nijak ovlivnit,“ dodal Štíbr.