Ve dvě odpoledne přijal Rakovník ve svých hradbách jeho milost císaře Rudofa II. který byl přivítán starostou města Zdeňkem Nejdlem, měšťany a zástupci okolních obcí. Královskému průvodu museli dělat cestu královští mušketýři, neboť Rakovničtí chtěli být milosti co nejblíže a špalír byl pro doprovod příliš úzký.

Poté, co císař Rudolf II. usedl na trůn, přijal představitele několika obcí a také rakovnického starostu Nejdla, jemuž milostivě oznámil svoji vůli vymanit Rakovník z poddanství hradu Křivoklátu a povýšit jej na svobodné Královské město.

"Nebudete tak platit daně hradu Křivoklátu," pronesl k davu přihlížejících, který potleskem a jásotem projevil radost. Císař ihned dodal: "Nadále je budete odvádět přímo císaři."

Přesto udělené privilegium bylo důvodem k celodennímu veselí a zábavě.

Císař sám se zdržel až do nočního ohňostroje hodinu před půlnocí a poté město opustil.