V současné hale, která projde kompletní rekonstrukcí vnitřních prostor i zevnějšku, bude rozšířen rozměr hrací plochy na 34,8 x 19,1 metru. Plochy budou maximálně využity tak, že vznikne 12 šaten namísto současných šesti. Šatny budou umístěny mezi oběma halami, nad nimi v druhém patře budou umístěny toalety a bude zde i malé občerstvení. „Dále můžeme počítat s jedním cvičebním sálem, klubovnou a také s prostory pro pronájem,“ doplnila Jana Jirátková, vedoucí oddělení rozvoje města a investic.

Nosná konstrukce nynější střechy bude v dalších fázích projektu nahrazena novou nosnou konstrukcí, v obdobném provedení, jako je nyní nad bazénovou vanou. Nová hala bude mít rozměry hrací plochy 46 x 26 metrů, do haly by se mělo vejít až 300 diváků. Navíc dojde i k rekonstrukci restaurace, která bude přístupná jak z aquaparku, tak z haly. „V případě uzavření obou areálů zůstane přístup přímo z venkovního prostoru,“ podotkla Jirátková.

Celý komplex bude proveden v podobném duchu jako nově zrekonstruovaný aquapark. Haly budou opláštěny ze sendvičových panelů. Rozpočtové náklady na rekonstrukci a přístavbu nové haly jsou předběžně odhadovány na 210 milionů korun. „Abychom byli schopni žádat o dotaci z národních, případně jiných zdrojů, musíme mít připravenou dokumentaci včetně podrobného rozpočtu a také stavební povolení,“ upozornila vedoucí oddělení rozvoje města a investic.

Žádost o dotaci

Jednou z možností je zažádat o dotaci z programu Národní sportovní agentury, výzva pro standardizovanou infrastrukturu je otevřena do konce června příštího roku. „Tomuto termínu jsme také přizpůsobili plán celé přípravy dalších stupňů projektu. Nyní budeme vybírat dodavatele projektové dokumentace ve zjednodušeném podlimitním řízení a pak dále pokračovat v přípravě tohoto očekávaného a potřebného projektu,“ uzavřela Jirátková.

Stávající čtyřicet let starou budovu sportovní haly na nábř. Dr. Beneše převzalo město do svého vlastnictví od TJ TZ v roce 2019. Vzhledem k současnému stavu objektu jsou stavební úpravy nutností, navíc hala svými rozměry hrací plochy nevyhovuje sálovým sportům, proto se město rozhodlo vedle rekonstrukce také pro výstavbu nové haly, která by tyto požadavky splňovala.