Působivá deska od středy tohoto týdne tedy už oficiálně zdobí se souhlasem majitele nemovitosti fasádu obchodu U Lutovských. Většina přihlížejících se shodla: „ Čeští váleční letci si zaslouží za svoje hrdinství naše poděkování. Na jejich činy se nesmí nikdy zapomenout." O zhotovení desky se zasadil především Klub vojenské historie v Rakovníku. Průvodního slova se tedy během sváteční chvíle ujal předseda tohoto klubu Jiří Svoboda, který mimo jiné připomněl některé stěžejní okamžiky druhé světové války i hrdinství letců z Rakovnicka. Pozváni byli také starostové obcí, ze kterých tito letci pocházeli. Akce se symbolicky uskutečnila ke Dni válečných veteránů.

Kromě velkého množství přihlížejících se akce zúčastnili zástupci města Rakovníka: starosta Pavel Jenšovský a místostarosta Miroslav Samaš, ředitel rakovnické policie Jiří Šiller. Nechyběli rakovničtí a kolešovičtí letečtí modeláři. Významným hostem byla dcera válečného hrdiny generálmajora Jana Romana Irvinga, Iveta Irvingová.

Malé slavnosti se zúčastnily také neteře seržanta Josefa Pošty, narozeného ve Žďárech, a to Jiřina Rotportová a Vendula Blechová.
„Jsou to jediné příbuzné, které se nám podařilo vypátrat," upozornil Jiří Svoboda a poté požádal právě paní Jiřinu, aby odhalila pamětní desku.
Následoval potlesk a československá hymna. „Je to samozřejmá věc. V době druhé světové války jsme byli se Slovenskem ještě jeden stát a tito hrdinové tedy bojovali za Československo."

Pro Rakovnický deník Jiřina Rotportová konstatovala: „Všichni ti, jejichž jména na desce vidíme, by zcela jistě byli moc rádi, že tu deska, sice pozdě, ale přeci jen bude umístěna."

Za Skupinu historie vojenského a policejního letectva Kolešovice pochválil počin René Černý: „Velké poděkování patří Jirkovi Svobodovi a jeho partě za nápad. Obrovský dík patří také Ladislavu Humpálovi, který desku umně vytvořil, a také mému kamarádovi z dětství Tomáši Chvostovi, že dal souhlas a umožnil dát desku na dům v centru Rakovníka."Dodejme, že součástí setkání na náměstí byla i výstava tradičních vojenských uniforem, ať už z doby Rakousko– Uherska či z období druhé světové války. „Rakovnicko má své hrdiny. Je tu mnoho dalších, kteří by si také zasloužili důstojné památníky, ale sama tato deska je příkladem toho, jak trnitá je cesta k tomu, vůbec něco podobného zrealizovat. Takže ještě jednou velký dík Jirkovi a členům jejich klubu," dodal k tématu René Černý.

 Autorem pamětní desky je firma Ladislava Humpála z Rakovníka. A právě Ladislavu Humpálovi jsme položili během piety na náměstí několik otázek.

Můžete nám vámi zhotovenou desku popsat?
Je zhotovena z indického materiálu Orion. Tuto barvu jsme zvolili z toho důvodu, že připomíná nebe a bílé písmo mraky. Aby celkový dojem symbolizoval letectvo.

Jak vznikala?
Na základě podkladů inženýra Jiřího Svobody, předsedy Klubu vojenské historie Rakovník. Byla to náročná práce, neboť bylo na ni třeba umístit hodně údajů. Nežli se na desku nanesly, tak se vše ještě desetkrát kontrolovalo a stejně se vždy ještě nějaká chybička vloudila a bylo třeba ji opravit. Takže si myslím, že i v tuto chvíli může nějaký šťoural na ní něco najít (smích). Vše se ale dá eventuálně opravit.

Za přínosná upozornění byste tedy byli rádi?
Určitě. Jak se dnes už Jiří Svoboda zmiňoval, tak tam nějaké údaje chybí, i přes veškerou snahu se je nepodařilo dohledat. A hlavně nebyl zájem státu je dohledávat celých sedmdesát let. Takže všechny nové informace vítáme.

Co pro vás tato práce znamenala?
Byla to úžasná věc. Už jsem o tom uvažoval dříve. Ještě než za mnou Jiří Svoboda přišel. Byl jsem toho názoru, že podobná deska na počest válečných veteránů bojujících v Anglii v Rakovníku chybí. Takže jsem moc rád, že jsem se na tomto projektu mohl podílet. Ještě chystám zpřehlednit místní hřbitov. Chtěl bych dát průběžně do pořádku hroby slavných rodáků.