Městu Rakovník budou finanční prostředky uvolněny pouze v případě, že se rakovnickému vedení podaří získat prostředky z Operačního programu Životní prostředí (OPŽP).

Ohrožen není totiž jen samotný Rakovnický potok, ale podle dostupných informací také zdroje pitné vody. Ty ohrožují chlorované uhlovodíky a šestimocný chróm, které se nacházejí v jímacím území potoka. Problematikou se zabývalo na posledním zasedání i zastupitelstvo města, kde požádal senátor a zastupitel v jedné osobě Marcel Chládek starostu města Rakovník Zdeňka Nejdla o rozbor pitné vody z Krajské hygienické stanice.

Celou situaci ohledně novinek okolo likvidace ekologické zátěže v Rakovnickém potoce přiblížila vedoucí odboru životního prostředí MěÚ Rakovník Alena Škoudlínová: „Celkový rozpočet na likvidaci činí 5 361 tisíc korun. Navíc Rakovník již získal závazné stanovisko z Ministerstva životního prostředí, které je nedílným podkladem pro podání žádosti. Bez něho by nebyla žádost akceptována, nahrazuje totiž odborný posudek.“

Přispět se rozhodl i Středočeský kraj. Ten je ochoten uvolnit deset procent celkových nákladů z havarijního fondu, pokud ovšem získá Rakovník dotaci z OPŽP. Ta by měla zajistit finance na zbytek úspěšné likvidace ekologické zátěže.

Rakovnicko ve stínu Krušných hor

Rakovnicko má ještě tu nevýhodu, že leží v takzvaném srážkovém stínu Krušných hor, což znamená, že zde nespadne potřebné množství srážek, aby se naplnily podzemní prameny vody. Voda tak na Rakovnicku ubývá,což je vidět i na Rakovnickém potoku, který zdaleka nedosahuje takové hladiny, jako v letech minulých. Jak prozradil Marcel Chládek, obracejí se na něj zemědělci nejen z Rakovnicka, ale i Lounska, a chtějí s pomocí finančních příspěvků Evropské unie vybudovat nové rybníky.

„K vysychání zdrojů vody na Rakovnicku, které je významně ovlivněno tím, že se jedná o suchou oblast ležící ve srážkovém stínu Krušných hor, jsem oslovil kompetentní orgány se žádostí o finanční podporu z EU na tvorbu nových rybníků v regionu,“ přiblížil Marcel Chládek. S vybudováním nových rybníků v našem regionu souhlasí i vedoucí odboru A. Škoudlínová: „Je dobře, že je zde snaha vybudovat nové rybníky.“

Devítiletý problém
– v roce 2000 byla na MěÚ Rakovník nahlášena ekologická zátěž firmou BRANO.
– v roce 2003 byla Ministerstvem životního prostředí zpracována analýza. Ta potvrdila ohrožení pitné vody nebezpečnými chlorovanými uhlovodíky. Jako zdroj byl označen areál firmy BRANO.
– v roce 2005 požádal Rakovník o finance z havarijního fondu Stř. kraje na doprůzkum. Ten potvrdil výskyt chlorovaných uhlovodíků a také šestimocného chrómu. Vypsáním a následným zrušením výběrového řízení veškeré práce likvidace zátěže skončily.