Český statistický úřad (dále jen ČSÚ) organizuje v roce 2008 v souladu se zákonem č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů, výběrové šetření o životních podmínkách českých domácností v České republice. Toto šetření pod označením SILC 2008 navazuje na předchozí ročníky obdobného šetření, jehož cílem je získat reprezentativní údaje o ekonomickém a sociálním postavení českých domácností a jejich životních podmínkách potřebné pro usměrňování sociální politiky státu. Výsledky z tohoto šetření budou využity pro výzkumné účely a mezinárodní srovnání v rámci EU.
Vlastní šetření proběhne v době od 23. února do 11. května 2008 prostřednictvím speciálně vyškolených tazatelů. Všechny domácnosti jsou do šetření zahrnuty na základě náhodného výběru počítačem. Budou se zjišťovat pouze údaje potřebné pro hodnocení uvedených cílů šetření.

Jan Polák, tiskový mluvčí MěÚ
UPOZORNĚNÍ
Pracovníci zapojení do šetření ČSÚ se budou prokazovat pověřením k výkonu funkce, které jim vydá Samostatné oddělení terénních zjišťování ČSÚ v příslušném kraji, nebo služebním průkazem zaměstnance ČSÚ. Ve všech fázích zpracování je zaručena anonymita zjištěných údajů a získaná data jsou důsledně chráněna podle přísných požadavků zákona č. 89/1995 Sb. o státní statistické službě a podle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.