V loňském roce schválilo zastupitelstvo města na svém jedenáctém zasedání dne 23. dubna přijetí kontokorentního úvěru od ČSOB ve výši deset milionů korun. Zřízení kontokorentního úvěru bylo schváleno zejména z důvodu plánovaného nedostatku finančního krytí souvisejícího s potřebami financování dotačních projektů. „K použití kontokorentního úvěru došlo pouze ve dvou případech, a to vždy pouze na několik dní, proto se na úrocích zaplatila pouze minimální částka," informovala Alida Štulajterová, mluvčí rakovnické radnice.

Petr Březina, vedoucí ekonomického odboru, poté zastupitelům před jednáním předložil na stůl dodatek ke smlouvě. Ten okomentoval slovy, že se jedná o dodatek ke smlouvě o kontokorentním úvěru, kde ředitel ČSOB souhlasil s tím, aby se délka smlouvy změnila na dobu určitou. „Kontokorentní úvěr tak skončí k 31. květnu. Radě města jsme navrhli zrušení kontokorentního úvěru kvůli dobrému vývoji hospodaření města," uvedl Petr Březina.
Měsíčně za blokaci deseti milionů korun o banky platilo Město Rakovník měsíčně tisíc korun. „Rozhodli jsme se šetřit i zde. Každá koruna je dobrá," řekl starosta města Zdeněk Nejdl a dále řekl, že chce, aby město kontokorent nečerpalo. Pokud už by si peníze muselo půjčit, tak by podle starosty byl výhodnější krátkodobý úvěr.