Mluvčí městského úřadu Rakovník Andrea Strnadová vysvětlila důvody, které vedly město k tomuto kroku: „Důvodem mimořádného opatření jsou podprůměrné průtoky na vodních tocích, na které město upozornil správce Povodí Vltavy s. p., a nepříznivý vývoj hydrologické situace a předpověď pro příští horké, srpnové dny."

Ostatní odběry povrchových a podzemních vod nejsou zákazem dotčeny. Je však nutné stále s povrchovými i podzemními vodami nakládat hospodárně.
„V některých obcích byl již provozovatelem vodovodu vyhlášen zákaz napouštění bazénu a zalévání trávníků z vodovodní sítě," upozornila ještě k tématu Andrea Strnadová. ⋌