Studie na projekt byla dokončena již v roce 2018, náklady na stavebu byly podle projektanta tehdy odhadovány na 15 milionů korun. „Přesná výše ovšem bude známa až po odevzdání položkového rozpočtu,“ upozornila mluvčí rakovnické radnice Kateřina Hradilová. Cílem projektu je rozšíření počtu kojí ve stávajících nevyhovujících šatnách základní školy. Dále vznikne prostor pro pobyt žáků ve volných hodinách, tedy školní klub.

„Školní šatny již nevyhovují požadavkům současného provozu školy a školní klub by měl umožnit soustředění dětí po dobu poledních přestávek a volného času mezi vyučovacími hodinami,“ popsala mluvčí.

Instalace vánočního stromu na Husově náměstí v Rakovníku.
Video, foto: V centru Rakovníka už stojí vánoční strom

Práce zároveň zahrnují i uvolnění části prostoru dvora a bourání částí stávajících objektů. Vzhledem k omezeným podmínkám, kdy není možné prostor zcela zastavět, bude školní klub umístěn do patra nad část nově budovaných šaten.

Co se týče rekonstrukce dílen, má být vybudována nová elektroinstalace, rozvody kanalizace, vody, topení a vzduchotechniky. Prostory dílen jsou rozčleněny na tři části, tedy sklad, přípravnu a univerzální žákovskou dílnu. Všechny místnosti budou nově vybaveny.

Při rekonstrukci žákovských kuchyněk dojde k výměně elektroinstalace, vylití nových podlah, opravě stěn, stropů a instalaci nových keramických obkladů. Prostory budou nově vybaveny.

Ilustrační foto
Fotovoltaika i úsporná opatření. Města se vypořádávají s energetickou krizí

Předběžné náklady na projekt mají přesáhnout 10 milionů korun. Částka na vybavení kuchyně je odhadnuta na 438 tisíc. Zařízení dílen včetně nábytku a strojů by mělo stát bezmála pět milionů korun, zbývající část z celkových nákladů zahrnují stavební práce.

„V případě přidělení dotace očekáváme podporu ve výši přibližně osmdesáti procent z uznatelných nákladů,“ uzavřela mluvčí.