V Rakovníku nejspíše další obchodní centrum v Luženské ulici nevznikne. Rakovničtí zastupitelé se totiž rozhodli, že investorovi neudělí souhlas k připojení se na zdejší komunikaci a k inženýrským sítím přes pozemky města. Pro investora ovšem existují i jiná řešení. Může se domluvit se sousedním marketem Tesco.

Debata mezi zastupiteli trvala více jak hodinu a konkrétní výsledek nepřinesla, jelikož se nenašla většina nejen pro návrh neudělit souhlas, ale i pro ten opačný. Starosta města Pavel Jenšovský (ČSSD) byl tak nucen vyhlásit patnáctiminutové takzvané dohadovací řízení zástupců jednotlivých stran a hnutí zastoupených v rakovnickém zastupitelstvu. Zastupitelé totiž museli přijmout konkrétní usnesení kvůli pověření rady města.

Starosta města už v diskuzi v reakci na dotaz zastupitelů řekl, že rada města bude akceptovat jakékoliv rozhodnutí zastupitelů. Ačkoliv tedy přední představitelé města nedali souhlas, definitivní konec možného vzniku obchodního centra ve městě to znamenat nemusí. Existují totiž jiné možnosti.

 Opozičního zastupitele Luďka Štíbra (ODS) zajímalo, zda má město nějaký nástroj, jak zamezit stavbě na soukromém pozemku, která je zcela v souladu se zákonem. Investor se totiž může připojit přes jiné pozemky. „Můžeme výstavbu tedy nějakým způsobem ovlivnit, aby zde obchodní centrum nevyrostlo?" ptal se Luděk Štíbr.

Podle vedoucího Odboru výstavby a investic Městského úřadu Rakovník Františka Staňka úřad nevydá stavební povolení, pokud objekt nemá vyřešeno napojení na sítě a komunikace.

„Je to těžká otázka. Jediné, co může město řešit, je, jestli dovolí investorovi napojit se ze své komunikace. Když neumožní, my, jako stavební úřad, nemůžeme pak povolit stavbu," reagoval František Staněk a jedním dechem dodal: „Ovšem investor může získat připojení jiným způsobem, a to přes jiné pozemky. Sice by to vyšlo investora dráž, ale jde to." Investor by se totiž teoreticky mohl připojit přes nedalekou krajskou komunikaci, navíc v územním plánu se také počítá s výstavbou obchvatu, tedy další krajské komunikace.

Pokud si ovšem někdo myslí, že plocha vedle současného obchodního centra v Luženské ulici zůstane i do budoucna bez zástavby, je zřejmě na omylu.

„Není zde problém z hlediska zemědělského půdního fondu. Území je v rámci územního plánu určeno k zástavbě. Pokud se nezastaví touto stavbou, zastaví se nějakou jinou. Pokud by chtělo město jinak, musel by se změnit územní plán města," řekla vedoucí Odboru životního prostředí Alena Škoudlínová.