Z dvanácti sociálních bytů v ulici S. K. Neumanna by měly zůstat pouze čtyři.

„Dům neslouží tak, jak jsme si představovali. Lidé se ze sociálních bytů vrací do stejné tíživé situace. Nedokáží se z ní prostě vymanit,“ řekl k tomu místostarosta pro sociální věci Jan Švácha.

Byty byly určeny pro lidí v tíživé sociální situaci, využívaly je i svobodné matky. Město byt poskytovalo na dva roky a předpokládalo, že během této lhůty se nájemníkům podaří svoji situaci vylepšit a najít si vlastní kvalitnější bydlení. Dokonce byli do bytů umísťování prioritně lidé, u nichž se sociální posun k lepšímu dal předpokládat.
Od roku 2003 prošlo dvanácti sociálními byty celkem sedmnáct nájemníků, pouze sedm z nich si našlo vlastní bydlení. „Sociální byty plní svoji funkci pouze částečně. Proto navrhujeme zastupitelům snížit jejich počet na čtyři,“ pokračoval Švácha a dodal, že je připraven tento krok před zastupiteli obhájit. „Bylo to vlastně jen lepší ghetto. Často se stávalo, že po vystěhování nájemníků byl byt na celkovou rekonstrukci, navíc nebyly placeny nájmy i energie,“ doplnil.

Za cca třicetimetrový sociální byt se dnes platí kolem 1,2 tisíce korun měsíčně (40 Kč/m2). Regulované nájemné je sice v městských bytech dle zákona nižší (21 Kč/m2), ovšem oproti tržnímu nájmu (garsonka se v Rakovníku pronajímá za sumu kolem 4,5 tisíce měsíčně) jsou jednoznačně levné. Pokud zastupitelé záměr rady odsouhlasí, hodlá město uvolněné byty v S. K. Neumanna pronajímat za tržní nájemné. Pro aktuální nouzi má pak radnice vyčleněny dva byty v ubytovně na Hané.