„Například v kolínské nemocnici je prostor tamní magnetické rezonance pronajatý soukromé společnosti za 30 000 Kč měsíčně, což je směšná částka,“ upozornil ve středu hejtman David Rath (ČSSD). Ten tvrdí, že provozovatel přístroje může měsíčně získat úhrady ve výši 2,5 milionu korun – což obnáší zhruba milionový výdělek. Milion každý měsíc. Proto hejtman už nedočkavě vyhlíží polovinu roku, kdy podle jeho slov bude možno platnost této smlouvy ukončit.

Pak je na zvážení, co bude dál. Buď nemocnice uzavře novou smlouvu o pronájmu – avšak znějící na částku nejméně desetkrát vyšší (tedy 300 000 Kč), nebo si nemocnice koupí přístroj sama a bude jej provozovat ve vlastní režii. „Už jsme zahájili jednání se Všeobecnou zdravotní pojišťovnou – a je předpoklad, že za podobných podmínek jako soukromému subjektu bude magnetickou rezonanci proplácet i kolínské nemocnici,“ těší se Rath.

Drahé praní, navíc s pokutou

V nemocnicích si chce ale posvítit i na další smlouvy. V žaludku mu leží zejména závazek vůči firmě, která pro nemocnici v Kladně dodavatelsky zajišťuje praní prádla. A to prý za ceny zhruba o třicet procent vyšší než za jaké by bylo možno tuto službu získat jinde. To ale není všechno. „Bývalý ředitel nemocnice pár dní před volbami podepsal jednostranný dodatek o sankcích, jímž se nemocnice zavazuje hradit smluvní pokutu sto tisíc měsíčně, pokud bude tato smlouva ukončena,“ zdůraznil hejtman. Přesněji – smluvní pokuta dosahuje výše 3500 Kč za každý den, kdy bude nemocnice nechávat prát své prádlo jinde.

Přesto ale současná ředitelka nemocnice Kateřina Pancová chystá nové výběrové řízení. „Při zajištění stejné kvality se s novým dodavatelem rýsuje úspora tří milionů korun ročně. Pokuta by činila něco před milion – takže i tak by úspora dosahovala necelých dvou milionů,“ počítá Rath, že nemocnici se vyplatí vyplatit peníze „za nic“.

Bývalý ředitel kladenské nemocnice Otakar Mareš se ale provinile necítí. „Té firmě dáváme určitou garanci,“ vysvětlil již dříve TV Nova s poukazem na fakt, že prádlo není vlastnictvím nemocnice, ale té ho půjčuje právě prádelna. Proto také pendluje nákladní auto s prádlem mezi kladenskou nemocnicí a Hradcem Králové, kde prádelna sídlí. Už v původní smlouvě ovšem Mareš podepsal závazek, že až skončí spolupráce hradecké prádelny s nemocnicí, Kladenští použité prádlo odkoupí za 60 procent pořizovací ceny.

Hejtman Rath ovšem věří, že pokud se nemocnici podaří prokázat, že nemocniční prádlo lze prát podstatně levněji, smluvní pokutu možná nebude třeba platit. „S ohledem na nevýhodnost a nemravnost by soud smlouvu zrušil,“ předpokládá. Podle jeho slov by pak následoval další krok – podání trestního oznámení na neznámého pachatele kvůli poškozování nemocnice v Kladně.

Řada dojde i na pronájmy dialýz

Řešení finančních souvislostí pronájmu magnetické rezonance v Kolíně a praní prádla v Kladně ale nezůstane osamocenými kroky. Podle náměstka hejtmana Zdeňka Seidla (ČSSD) byly za vlády minulé politické reprezentace uvolňovány soukromým subjektům i další lukrativní činnosti v krajských nemocnicích. „Ty se tím dostaly do ekonomických potíží,“ připomněl Seidl. Do budoucna se chce soustředit zejména na pronájmy nemocničních dialýz.