Přesto, že jsme dali slovo oběma pánům, požádal nás Marcel Chládek o otištění své reakce na odpověď pana starosty. Tu si můžete přečíst celou bez úprav:
Nevím proč, ale po přečtení reakce pana starosty jsem si vzpomněl na notoricky známou větu z jednoho dopisu: „Pomalu ti píši, protože vím, že pomalu čteš.“ Ve stylu stejné logiky je vedena i odpověď našeho pana starosty Ing. Nejdla. Na kritiku jeho novoročního projevu, který vyšel v plném znění lednového čísla měsíčníku Radnice, odpovídá: „.. ale grafická úprava Radnice je pěkná a všem se líbí.“
Dále píše, že má kritika je vedena v obecné rovině a chybějí konkrétní argumenty. Takže pro pana starostu ještě jednou. Oficiální webové stránky města ani měsíčník Radnice nemají sloužit k politickým či osobním útokům, ale informovat občany o práci zastupitelstva, rady města a městského úřadu. Konkrétněji, na webových stránkách města nemá co dělat článek, který útočí na konkrétní politickou stranu i na konkrétní občany tak, jak se to stalo v prosinci loňského roku. To, že zmiňovaný článek píše o občanu města jako o panu L., považuji již za úplnou sprostotu. Co se týká lednové Radnice, má kritika směřovala k pasáži novoročního projevu, kde jste se, pane starosto, nezapomněl otřít o opozici na městě.
Hlavním důvodem, proč toto otevřeně kritizuji, je fakt, že výše uvedené mediální prostředky jsou hrazeny z peněz daňových poplatníků. Pokud někde chcete prezentovat svá osobní stanoviska, čiňte to prostřednictvím vlastní webové stránky, kterou si budete hradit ze svých vlastních peněz tak, jako to činím já na svých webových stránkách www.marcel-chladek.cz. Tím jsem se, pane starosto, vyjádřil tedy i k tomu, co mi na celé záležitosti vadí. Pokud by vám opravdu šlo o to, aby jste vzbudil ve veřejnosti zájem o věci veřejné, tak vás v této snaze i podpořím, ale zatím si pletete zájmy veřejné se zájmy osobními.
V závěru bych chtěl podotknout, že za daleko efektivnější metodu pro výměnu názorů považuji veřejnou diskusi, které se, z mně neznámého důvodu, bráníte. Proto vás opětovně vyzývám k veřejné diskusi například na téma – vybudování obchvatu města.

Marcel Chládek,
zastupitel města za ČSSDMy jen připomínáme, že ona diskuse se měla uskutečnit již 18. prosince, ale z osobních i pracovních důvodů pana Lipperta byla nakonec odložena s návrhem na její uskutečnění v březnu.