Smlouvu je nutné doložit proto, aby na základě výzvy Státního fondu dopravní infrastruktury bylo možné požádat o příspěvek na financování její výstavby. Výše dotace v tomto případě činí maximálně 85 procent uznatelných nákladů.

Nově vybudovaná komunikace náleží ze zákona obci, na jejímž území se nachází. „Ve smlouvě o spolupráci je nutné upravit především majetkové vypořádání, kdy po dobu pěti let bude cyklostezka v majetku žadatele, tedy městyse Kněževes,“ přiblížila mluvčí rakovnické radnice Kateřina Hradilová.

Město Rakovník se ve smlouvě zavazuje k zajištění spolupráce a koordinace při zajišťování činnosti souvisejících s realizací akce, k součinnosti při umožnění stavby cyklostezky vedoucí v katastrálním území města a následnému převedení do vlastnictví městyse Kněževsi po kolaudaci.

Předpokládaná hodnota stavby na katastrálním území Rakovníka, Olešné a Senomat je 4,5 milionu korun.