Děti byly rozděleny podle věku do čtyř kategorií. Nejpočetněji byla zastoupena nejmladší první kategorie, kde soutěžilo 28 žáků a žákyň, mezi nimiž byla nejúspěšnější Alice Boráňová. Druhý skončil Václav Suk a na třetím místě se umístila Justýna Bláhová.

V druhé kategorii byl nejlepší Tobiáš Poncet, druhá skončila Terezie Suchopárková a třetí Anežka Zárybnická.

Ve třetí kategorii vyhodnotila porota jako nejlepší Lindu Sukovou, na druhé místě se umístila Lucie Doubková, třetí skončila Bára Baumanová.

Ve čtvrté kategorii byla nejlepší trojice Šimon Horák, Zuzana Kšírová a Magdalena Pelcová.