„Neustále jsem během roku, a to již od ledna, z legrace říkal, za chvíli budou Vánoce. No, a než jsme se nadáli, připravujeme pro vás, čtenáře Rakovnického deníku, jedno z posledních vydání Rakovnického deníku v letošním roce. Za redakci bych chtěl také poděkovat Josefu Seibertovi za to, že nás takto všechny zvěčnil," řekl Miroslav Elsnic, šéfredaktor Rakovnického deníku. Zleva: Šárka Hoblíková, Jana Elznicová, Karla Lisová, Miroslav Elsnic, Lenka Sixtová, Bianka Joglová. Za fotoaparátem Josef Seibert, fotograf, jenž má na svědomí kalendář pro příští rok s dominantami Rakovníka.