Za měsíc tomu budou tři roky co ve výběrovém řízení získala rakovnickou nemocnici společnost Privamed Healthia.

Tříletý chod dnešní Masarykovy nemocnice zbilancoval její ředitel Jaromír Bureš: “Za první významný krok po převzetí nemocnice považuji já osobně fakt, že se nám podařilo udržet zaměstnance. Ti před třemi léty netušili co s nimi bude dál. Naštěstí byli ochotni se mnou komunikovat a dali nám čas, abychom se seznámili a rozeběhli společně chod nemocnice.“

Nemocnice tehdy prošla výběrovým řízením jak na ambulantní, tak na lůžkovou péči a podařilo se tak obhájit stav, ve kterém fungovala. „Byli jsme moc rádi, že se nám podařilo obhájit i gynekologicko–porodnické a dětské oddělení. Právě s nimi to do té doby bylo navážkách, zda nebudou zrušeny,“ připomněl Jaromír Bureš.

Byl splněn závazek, se kterým nový vlastník šel do výběrového řízení, a to investovat do rozvoje rakovnické nemocnice peníze.

Připomeňme, že do konce roku 2008 se zde mělo proinvestovat 31 milionů. Nakonec se podařilo investovat dokonce přes 40 milionů, a to zvláště do zařízení Jednotky intenzivní péče, ARO, sálů.

„Pokračovali jsme s investicemi také v roce loňském. V celkové výši přes 12 milionů korun a se stejným plánem jsme vstupovali i do roku letošního. Peníze budeme směřovat také do oprav objektů a energetiky,“ nastínil Jaromír Bureš.

Některá oddělení byla rozšířena a dokonce vznikají nová oddělení jako například oddělení DIOP (oddělení dlouhodobé intenzivní ošetřovatelské péče): „Podařilo se také rozšířit ambulantní provozy v Poliklinice v Novém Strašecí. Konkrétně o interní ambulanci, diabetologickou ambulanci a v současné době se tam dodělává a doufám, že se otevře do prázdnin nové rentgenové pracoviště.“

Jak již bylo naznačeno rakovnická nemocnice poskytuje zdravotní péči v tom rozsahu v jakém ji získala a to včetně počtu praktických lékařů: „Což je někdy opravdu velký oříšek. V personální otázce jsme na tom celkově někdy lépe, jindy hůře, ale snažíme se myslím, dělat pro to, abychom měli dostatek kvalitního personálu a abychom spolu navzájem spokojeni, maximum.“

Na straně středního a nižšího zdravotnického personálu je početní stav, mimo některá oddělení, celkem ucházející.

„Teď momentálně mám problém na některých odděleních s lékaři. Ale i to by se mělo vyřešit. Rád bych všemu personálu rakovnické nemocnice touto cestou poděkoval za práci, kterou odvádějí pro společnost. Také za to, že se s nimi dá komunikovat a že funguje chod nemocnice. Některým škarohlídkou, kteří předpovídali, že rakovnická nemocnice spěje k zániku jsme tak ukázali, že to jde. Že nemocnice může prosperovat a může se rozvíjet i bez určitých tlaků shora,“ zdůraznil ještě ředitel Masarykovy nemocnice v Rakovníku Jaromír Bureš.