Za to si dnes nejen odnesou pěkné vysvědčení, ale za vynikající studijní výsledky jim poděkoval ředitel gymnázia Richard Spiegl. Pochvalu a pamětní list předal také žákům za reprezentaci školy v mimoškolní činnosti, za obětavou práci ve studentském divadle Bedřych, folklórním souboru Čtyřlístek nebo při organizaci školních akcí. To vše se odehrálo v Novostrašeckém kulturním centru při slavnostní studentské akademii. Studenti ji letos připravili podruhé.

Proč s ní loni začali, vysvětlil ředitel gymnázia Richard Spiegl: „Domníval jsem se, že by bylo vhodné, abychom se sešli všichni z celé školy najednou, což ve škole bohužel nejde. A hlavně máme spoustu studentů, kteří dělají věci navíc pro ostatní. A to se mnohdy ani neví. Akademie je proto ideální příležitost studenty představit a ocenit ty nejúspěšnější." Letošní školní rok byl vůbec na gymnáziu úspěšný, protože podle závěrů pedagogické rady téměř všichni žáci prospěli.

Kromě ocenění nejlepších žáků byla celá akademie v režii studentů. Každá třída si připravila krátké, asi pětiminutové vystoupení. Při přípravě vše záleželo na tom, jak se třída stmelila. To potvrdila i Šárka Preissová, třídní učitelka třetího ročníku: „Program studenti nacvičovali v různou dobu. Třídní se třídou vždy nějak pracuje. Někdy ji trochu usměrní. Některé třídy to ale ani nepotřebují. Většinou všichni studenti chtějí, abychom vystoupení viděli předem." Její třída zazpívala písničku Maturitní brána, ve které studenti probrali svá dosavadní středoškolská studia.

Program zahájila třída 3. A tancem. Dál například 1. B zazpívala píseň Překvapení. V podání 2. B zazněla píseň Cesta. Závěr akademie patřil country tanci.