„Absenci praxe doženeme, pokud bude možné, aby na ni žáci nadále chodili. Trochu jsme přeházeli témata. Když jsme praktická cvičení neměli, řešili jsme teoretické záležitost, nyní je procvičujeme přímo v laboratořích a dílnách. Obávám se ale, že nás po Vánocích opět čeká distanční výuka,“ uvedl ředitel Střední průmyslové školy Emila Kolbena v Rakovníku Jan Jirátko.

Distanční výuka podle něho neposkytuje reálný obraz o znalostech studentů. „Přístup k technice nemusí mít všichni, i když jde spíš o výjimky, ale především nevíme, pokud vyplňují nějaké testy, zda nenahlížejí do svých poznámek nebo nemají na mobilu spuštěné nějaké informace,“ poznamenal Jirátko.

Podobně to vnímá i zástupkyně ředitele Integrované střední školy v Rakovníku Marie Cafourková. „Někdy má perfektní prezentace s chatováním nebo telefonickým hovorem větší vypovídající hodnotu než videokonference, kdy nevíte, jak děti pracují. Mohou mít třeba po ruce sešit, když je zkouška,“ připomněla Cafourková.

Učitelé museli podle ní v současné situaci přistoupit k tomu, že nevykládají obšírně látku tak, aby splnili školní vzdělávací program, ale zaměřují se především na stěžejní informace. „Zejména u studenty závěrečných ročníků bude potřeba dobře připravit na celostátní zkoušky, neboť nepředpokládáme, že by došlo navzdory současné situaci ke snížení obtížnosti,“ doplnila Cafourková.

V integrované střední škole po návratu učňů do škol narazili na problém u oboru kuchař-číšník, neboť některé provozovny je nechtěly vzít zpátky na praxi. „Sami totiž mají problém s personálem a zabezpečením. Museli jsme to řešit tak, že s dětmi, které jsme nemohli umístit, jsme pracovali u nás ve cvičné kuchyňce, aby neměly prostoje. Už jim chybí půl roku praxe. Do pololetí zbývá už jen měsíc a to ani nevíme, zda se po Novém roce vůbec vrátí,“ uvedla Cafourková.

Další učňovské obory, například zedníci, truhláři nebo kominíci prý problémy s absencí praktické výuky mít nebudou. „Pokud bude praxe po Vánocích pokračovat, učitelé se zaměří na to, aby s žáky chodili častěji do provozoven a praxi ještě zintenzivní,“ připomněla Cafourková.

Přestože se učitelé při rotačním způsobu výuky musí věnovat studentům prezenčně i distančně, podle ředitelů škol to pokračuje hladce. „Je to složité období, ale studenti si zvykli a učitelé už prošli takovou přípravou, že to zvládají také. Někteří jsou na tom hůř, jiné lépe, je vidět, že prezenční výuka nám všem chybí,“ řekl ředitel novostrašeckého gymnázia Richard Spiegl.

Podobného názoru je i ředitelka rakovnického gymnázia Zdeňka Voráčková. „Studenti chtějí pracovat, protože jsou si vědomi, že se připravují na vysoké školy, a i když jsou sem tam nějaká škobrtnutí, děláme vše pro to, aby studium děti motivovalo. Samozřejmě tento stav není ideální, ale výpadky nejsou tolik znát a situaci zvládáme dobře,“ dodala Voráčková.