Celá rekonstrukce se měla týkat lokality od Bořivojovy ulice až po ulici Generála Kholla. Opravou měly projít obě strany nábřeží a v projektu je zahrnuta i lávka naproti Bořivojově ulici. Město Rakovník již v minulém roce podalo žádost o dotaci z programu Ministerstva financí České republiky.

Rakovnická radnice však s úspěchem získání dotace nepočítala a zastupitelé pro celou akci nakonec vyčlenili třetinu z celkového rozpočtu plánované investice do rekonstrukce nábřeží.

„Město Rakovník vyčlenilo v letošním roce na zmíněnou akci čtyři miliony korun. Z tohoto důvodu bude celá akce realizována po částech s tím, že s vítěznou firmou bude projednána úprava rozsahu prací v letošním roce,“ upřesnil informace tiskový mluvčí rakovnické radnice Jan Polák.

Celá rekonstrukce nábřeží by měla stát necelých dvanáct milionů korun. Vítězem zakázky se stala rakovnická firma Froněk.