Hlavním úkolem další etapy rekonstrukce je vyřešení vlhkosti budovy. Budova je špatně odizolovaná a musejí se provést rozsáhlé sanace. „Problémem je, že objekt je z období šedesátých let, kdy zde byla provedena vodorovná izolační vrstva, která nyní už neplní svou funkci. Do objektu vzlíná zemní vlhkost a je nutné provést sanaci,“ vysvětlil situaci starosta městyse Senomaty, Tomáš Valer. Největší problém je ve sklepních prostorách budovy, kam neustále zatéká. Ve sklepení se tak budou muset vysoušet celé stěny. „Následně se chystáme měnit i nějaká okna, část už jsme jich vyměnili v uplynulých letech a teď se v tom bude pokračovat,“ doplnil Valer.

Celkové náklady na rekonstrukci senomatské sokolovny jsou odhadovány na zhruba 15 milionů korun. „Do současné doby se tam investovalo přibližně dva a půl milionu korun,“ dodal Valer. Tyto peníze byly použity zejména na zateplení střechy, nový střešní plášť a na částečnou výměnu výplní oken. V letošním roce městys využije dotace středočeského kraje z fondu rozvoje měst a obcí. To je dotace, kterou kraj rozděluje menším obcím. Její výše se odvíjí od počtu obyvatel. Fond obcím vyplácí jeden tisíc korun za každého trvale hlášeného obyvatele. V našem případě je to zhruba 1 200 000 korun. O další dotace bude městys teprve žádat.

Požári v bývalém areálu mrazíren v Mochově na Praze-východ.
První poznatky z Mochova: stomilionový požár neměl na svědomí žhář ani zkrat

Na řadu přijde i interiér

Až se vyřeší provozuschopnost budovy a jiné technické záležitosti, přijde na řadu interiér. „Budou se měnit podlahy, necháme udělat nový povrh v tělocvičně. Mezitím se budou měnit i vnitřní dispozice, aby vznikl prostor, kde se postaví šatny pro děti a šatny pro veřejnost,“ uvedl Valer. Sokolovna se pak bude využívat i jako školní tělocvična.

Podle slov senomatského starosty, je rekonstrukce sokolovny běh na dlouhou trať. Městys dostal sokolovnu darem od sportovního klubu před zhruba pěti lety. „Hned poté jsme nechali vypracovat projekt, získali povolení a zhruba před třemi lety jsme začali provádět první rekonstrukce,“ upřesnil Valer. Na rekonstrukci sokolovny městys pracuje už několik let. A další roky potrvá, než bude budova vypadat podle navržených plánů. Opravy se provádějí na etapy, protože městys musí investovat peníze i do jiných akcí.

Městys plánuje i další akce

Rekonstrukce sokolovny není jediné, co mají senomatští zastupitelé letos v plánu. Na posledním zastupitelstvu vybírali například dodavatele nového zvonu do senomatské barokní zvonice. Zastupitelé městyse vybrali nabídku, která počítá s celkovými náklady, do kterých je zahrnuta i montáž zvonu, ve výši dvě stě sedmdesát tisíc korun.

Dále byl vybrán dodavatel na dokončení položení žulové dlažby na náměstí Karla Buriana, to rozpočet městyse vyjde na devět set tisíc korun. Na náměstí se měla letos stavět i kamenná zeď. Bohužel městys obdržel v zadávacím řízení pouze jednu nabídka z celkových čtyř oslovených firem. Náklady v předložené nabídce byly ale pro zastupitele příliš vysoké, a tak výběrové řízení zrušili. A uložili starostovi městyse, aby pracoval na výběru jiného dodavatele. Po dokončení rekonstrukce náměstí by mělo dojít k optickému rozdělení prostoru od parkujících a projíždějících vozidel. To by se mělo podařit právě díky plánované výstavbě kamenných zdí, rozšíření zeleně a vybudování vodní plochy.

V letošním roce bude dokončena také rekonstrukce návsi v Nouzově. Zastupitelé na zasedání vybrali dodavatele poslední etapy. Do rekonstrukce nouzovské návsi investuje městys ještě částku devět set dvacet tisíc korun.

Autor: Renáta Fryčová, Monika Michálková

Ilustrační fotografie.
Středním školám chce kraj poslat miliony. Nejvíc do Benešova