Když přiběhl četník s tím, že sem jede gestapo, muži rychle ukryli zbraně do koše s trávou, kterou poblíž se svou dcerkou žala žena ze vsi. Vojáci vyvedli Jaroslava Fraňka ze dvora a přesto, že kladl odpor, spoutali mu ruce a odvezli autem pryč, sotva se mohl rozloučit se svou ženou.

Během této volné rekonstrukce historické události přítomní lidé ani nedutali, tak je pohltil příběh Jaroslava Fraňka. Událost ztvárnili pracovníci Muzea T.G.M. v Rakovníku spolu s Klubem vojenské historie Doksy u Kladna. „Je to velmi volná rekonstrukce založená na historických událostech. Víme, že se Jaroslav Franěk zapojil do odboje, že ukrýval zbraně. Několikrát ho zatkli. Naposledy to bylo v roce 1943. Na základě toho byl 1. července popraven. Zatčení se uskutečnilo v restauraci U Rozvědčíka, ale tam je velký provoz a ruch, proto jsme rekonstrukci přenesli do jeho domku, který je rovněž dobový a má správnou atmosféru," popisovala ředitelka Muzea T.G.M. v Rakovníku Magda Elznicová Mikesková.

Rekonstrukce zatčení Jaroslava Fraňka byla vyvrcholením celého programu vzpomínkové akce. Jako první se uskutečnil pietní akt v restauraci U Rozvědčíka. Následovala pěší vycházka kolem původního výčepu Jaroslava Fraňka Anamo do Nezabudic a položení květin u pomníku padlých v Nezabudicích. Po hrané scéně byla slavnostně otevřena pamětní síň Jaroslava Fraňka v budově obecního úřadu v Nezabudicích. Celá akce se uskutečnila letos potřetí, z toho se podruhé odehrála rekonstrukce zatčení. Poprvé to bylo před dvěma lety na Rozvědčíku. Co vedlo k tomu, uskutečnit vzpomínku na Jaroslava Fraňka, vysvětlila Magda Elznicová Mikesková: „Už dlouho jsme o tom uvažovali a dlouho se také známe s členy Klubu vojenské historie Doksy u Kladna a víme, že dělají různé rekonstrukce událostí, proto jsme je oslovili. Chtěli bychom pokračovat i dále, i když je to finančně náročné, například vypůjčení aut a podobně."

Osobnost legionáře a rozvědčíka Fraňka připomněl emeritní ředitel rakovnického muzea František Povolný. Jaroslav Franěk bojoval v 1. světové válce. Byl i v legiích. Po těžkém zranění v bitvě u Zborova byl v roce 1923 poslán do výslužby, v roce 1925 propuštěn z armády. Jako invalida dostal trafiku v Nezabudicích. Pracoval jako pojišťovací agent. V roce 1934 postavil restauraci U Rozvědčíka. V roce 1939 zakládá skupinu Za svobodu a ukrývá zbraně. Pak byl několikrát zatčen a 1. 7. 1943 fašisty popraven.