Její výměra rostla už v roce 1999. Za posledních 18 let o 14 procent. Její pěstování přináší zemědělcům zisk, na rozdíl například od produkce mléka, která je dlouhodobě ztrátová. Cena řepky se odvíjí od ceny na burze MATYF v Paříži.

„Velmi jí pomohlo vybudování zpracovatelského průmyslu v naší republice. Pokud se vyvážela jako surovina, cena byla o 800 až 1000 korun za tunu nižší kvůli dopravě do Hamburku. Stejně je na tom v současné době obilí, které se od nás vyváží jako surovina. Nyní se řepka u nás obchoduje za stejnou cenu jako v Paříži, což je pro zemědělce velmi příznivé," vysvětluje Jaroslav Mikoláš, předseda Okresní agrární komory v Rakovníku a jeden z jednatelů LUPOFYTU Chrášťany u Rakovníka, kde se olejniny včetně řepky pěstují na 55 procentech orné půdy, což je rarita u nás i na světě.

Pěstování řepky se věnuje více než čtyřicet let. Její dlouhodobé pěstování půdě neškodí. Naopak. Velice dobře doplňuje osevní postup při pěstování obilovin. Je to vhodná předplodina, srovnatelná s luštěninami nebo okopaninami. Výnos pšenice v následujícím roce zvyšuje až o 10 procent. „To mohu potvrdit i z vlastní zkušenosti. Navíc má fytosanitární účinky, ozdravuje půdu, likviduje choroby, které napadají obiloviny a zlepšuje absorpční kapacitu půdy," říká Jaroslav Mikoláš.

Svým mohutným kořenovým systémem dlouhým až 175 centimetrů prospívá struktuře půdy. Rostliny zpracovávají veškerý dusík, takže zabraňují jeho vyplavování z půdy, což je problém v celé ČR. Protože je jedenáct měsíců na poli, zabraňuje erozi půdy. Rostlinné zbytky po řepce tvoří pět až sedm tun slámy kvalitnější než obilné a jednu až dvě tuny kořenové hmoty na hektaru. Ty zůstávají v půdě a nahrazují tak organickou hmotu z chlévské mrvy. Lány řepky rovněž pomáhají včelařům, zvláště letos, kdy včely dlouho nelétaly z úlu a pomrzly květy ovocných stromů. Někde tedy může kvetoucí řepka zachránit letošní snůšku medu.

Zemědělci často spolupracují se včelaři. Oznamují jim, kde řepku zaseli a včelaři si k polím dávají úly. Výzkumy také ukázaly, že řepkový olej je v některých parametrech lepší, než drahý olivový. „Možná je mezi lidmi averze vůči němu, protože je levný, ale chtělo by to větší osvětu. Výhodou je, že si řepku dokážeme sami vypěstovat a olej vyrobit," mínil Jaroslav Mikoláš. Na alergii kvetoucí řepka velký vliv nemá, protože její pylová zrna jsou těžká a shlukují se, takže se od pole dostanou maximálně 50 metrů. Vzduchem létají spíše lehké pyly břízy a podobně.